« 5Moj 34:4 5 Księga Mojżeszowa 34:5 5Moj 34:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI umarł jest tam Mojżesz, sługa boży, w ziemi moabskiej przykazanim bożym,
2.WUJEK.1923I umarł tam Mojżesz, sługa Pański, w ziemi Moabskiéj na rozkazanie Pańskie.
3.GDAŃSKA.1881I umarł tam Mojżesz, sługa Pański, w ziemi Moabskiej, według słowa Pańskiego.
4.GDAŃSKA.2017Tam właśnie umarł Mojżesz, sługa PANA, w ziemi Moabu, według słowa PANA.
5.CYLKOWI umarł tam Mojżesz sługa Wiekuistego, na ziemi Moab, według słowa Wiekuistego.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz, sługa Boży, umarł tam, w ziemi Moab, na rozkaz Boży.
7.MIESESTam umarł sługa Wiekuistego Mojżesz w Kraju Moabskim na rozkaz Wiekuistego,
8.TYSIĄCL.WYD5Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański.
9.BRYTYJKAI umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana.
10.POZNAŃSKASługa Jahwe Mojżesz umarł tam, w kraju Moabitów, zgodnie ze słowami Jahwe.
11.WARSZ.PRASKASługa Jahwe, Mojżesz, zmarł tam, w krainie moabickiej, według postanowienia Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem według słowa WIEKUISTEGO, Mojżesz, sługa WIEKUISTEGO, umarł na ziemi Moab.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTam, w ziemi Moab, zgodnie z postanowieniem PANA, Mojżesz, sługa PANA, umarł.