« 1Tes 3:1 1 List do Tesaloniczan 3:2 1Tes 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A posłaliśmy Tymotheusza brata naszego, a sługę Bożego w Ewanielionie Christusowem, żeby potwierdził was i napominał was o wierze waszej.
2.WUJEK.1923A posłaliśmy Tymotheusza, brata naszego, i sługę Bożego w Ewangelii Chrystusowéj, aby was potwierdził i napominał z strony wiary waszéj,
3.RAKOW.NTA posłaliśmy Tymotheusza brata naszego i sługę Bożego, i spółrobotnika naszego w Ewanieliey Christusowej, aby utwierdzał was, i napominał was z strony wiary waszej;
4.GDAŃSKA.1881I posłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego, i pomocnika naszego w Ewangielii Chrystusowej, aby was utwierdził i napominał z strony wiary waszej.
5.GDAŃSKA.2017A Tymoteusza, naszego brata, sługę Boga i współpracownika w ewangelii Chrystusa posłaliśmy, aby was utwierdził i dodał wam otuchy w wierze;
6.JACZEWSKIa Tymoteusza brata naszego i sługę Bożego w dziele Ewangelii Chrystusowej wysłaliśmy do was, by was utwierdził w wierze i pociechę wam przyniósł,
7.SYMONdo was zaś posłaliśmy Tymoteusza, naszego brata i sługę Bożego w Ewangelji Chrystusowej, aby was umocnił i pocieszył w wierze waszej:
8.MARIAWICIa posłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego, i współpracownika naszego w Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdzić i zachęcić w tem, co dotyczy wiary waszej,
9.DĄBR.WUL.1973a do was wysłaliśmy brata naszego Tymoteusza i sługę Bożego w Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził i pocieszył w wierze waszej.
10.DĄBR.GR.1961a do was wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, aby was pocieszył i utwierdził w wierze waszej,
11.TYSIĄCL.WYD5a Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, wysłaliśmy, ażeby was utwierdził i umocnił w waszej wierze,
12.BRYTYJKAI wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy,
13.POZNAŃSKAa Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu ewangelii Chrystusowej, wysłaliśmy z poleceniem, aby was umocnił i zachęcił do wytrwania w waszej wierze,
14.WARSZ.PRASKA[ale] Tymoteusza, brata naszego i sługę w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, wysłaliśmy do was, aby was podniósł na duchu i umocnił w wierze,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale posłaliśmy Tymoteusza naszego brata, sługę Boga oraz naszego współpracownika w Ewangelii Chrystusa w celu waszego utwierdzenia i zachęty co do waszej wiary.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa wyprawić do was Tymoteusza, naszego brata i Bożego współpracownika w dziele głoszenia dobrej nowiny Chrystusa. Posłaliśmy go, aby was utwierdził i dodał otuchy w wierze,
17.TOR.PRZ.I posłaliśmy Tymoteusza, naszego brata i sługę Bożego, i naszego współpracownika w Ewangelii Chrystusa, aby was utwierdził i zachęcił w waszej wierze,