« 1Tes 4:5 1 List do Tesaloniczan 4:6 1Tes 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie deptać ani oszukać wsprawie brata swego; tem iż mściciel (jest) Pan o wszytko to. Jakośmy i przedzej rzekli wam i oświadczyliśmy się.
2.WUJEK.1923A żeby kto nie podchodził ani oszukiwał w sprawie brata swego; albowiem mścicielem jest Pan wszystkiego tego, jakośmy wam przedtem powiadali i oświadczali.
3.RAKOW.NTNie przeceniając ani łakomie oszukawając w sprawie brata swego: Przeto iż zemścicielem jest Pan wszytkich tych rzeczy, jakośmy i przedtym powiedali wam, i oświadczali się.
4.GDAŃSKA.1881I aby nikt nie uciskał i nie oszukiwał w żadnej sprawie brata swego: bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jakośmy wam przedtem powiadali i oświadczali.
5.GDAŃSKA.2017I aby nikt nie wykorzystywał i nie oszukiwał w żadnej sprawie swego brata, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak wam to przedtem mówiliśmy i zaświadczaliśmy.
6.JACZEWSKINiech jeden przeciwko drugiemu nie używa podstępów, i niechaj nikt nie zdradza brata swego, bo mścicielem tego wszystkiego jest Pan, jakośmy to was nauczali i przekonywali:
7.SYMONi żeby żaden z was nie podchodził, ani oszukiwał w jakiejbądź sprawie brata swego: albowiem mścicielem jest Pan wszystkiego tego, jakeśmy już o tem wam powiadali i oświadczali.
8.MARIAWICIi żeby kto nie podchodził, ani nie oszukiwał w (tej) sprawie brata, swego, albowiem mścicielem jest Pan tego wszystkiego, jakośmy wam przedtem powiadali i świadczyli.
9.DĄBR.WUL.1973Niechaj też żaden z was nie knuje podstępu i nie oszukuje brata swego w żadnej sprawie, bo mścicielem wszystkich rzeczy jest Bóg, jakośmy to wam zapowiedzieli i oświadczyli.
10.DĄBR.GR.1961niechaj też nikt w tej dziedzinie nie poważy się na podstęp albo na gwałt wobec brata swego, bo mścicielem wszystkich takich przestępstw jest Pan, jakośmy to wam zapowiedzieli i zaświadczyli.
11.TYSIĄCL.WYD5Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, bo jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Pan jest mścicielem tego wszystkiego.
12.BRYTYJKAAby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy.
13.POZNAŃSKANiech nikt w tej dziedzinie nie narusza prawa bliźniego, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, o czym was już przedtem pouczyliśmy, powołując się na Boga.
14.WARSZ.PRASKAW tych sprawach niech nikt nie dopuszcza się żadnych wykroczeń ani nie próbuje oszukiwać swego brata, gdyż powiedzieliśmy wam to już i przestrzegaliśmy was z całą stanowczością, że Pan sam wymierzy surową karę za wszystkie takie występki.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By nie wykraczać przeciwko i nie być chciwym zysku w żadnej sprawie swojego brata. Dlatego, że Pan jest obrońcą sprawiedliwości względem nich wszystkich, jak wam wcześniej powiedzieliśmy i zaświadczyliśmy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech nikt w tej sprawie nie dopuszcza się wykroczeń i nie oszukuje swojego brata, gdyż Pan wymierza za to karę. To wam zresztą zapowiadaliśmy i poświadczaliśmy.
17.TOR.PRZ.Aby nikt nie wykraczał przeciwko swojemu bratu i w tej sprawie go nie oszukiwał; bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, tak jak wam wcześniej zapowiedzieliśmy i zaświadczyliśmy.