« 2Tes 2:16 2 List do Tesaloniczan 2:17 2Tes 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niech pociesza serca wasze i utwierdza was we wszem uczynku i w słowie dobrem.
2.WUJEK.1923Niech napomina serca wasze i utwierdza we wszelakim uczynku i w mowie dobréj.
3.RAKOW.NTNiech cieszy wasze serca, i utwierdza was we wszelkiej mowie, i uczynku dobrym.
4.GDAŃSKA.1881Niech cieszy serca wasze i utwierdza was w każdej mowie i w uczynku dobrym.
5.GDAŃSKA.2017Niech pocieszy wasze serca i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku.
6.JACZEWSKIniechaj kieruje sercami waszemi, i niechaj utwierdza was we wszelkiej sprawie i mowie dobrej.
7.SYMONniech krzepi serca wasze, i utwierdza was we wszelkim dobrym uczynku i słowie.
8.MARIAWICIniech zachęca serca wasze i utwierdza we wszelkim uczynku i dobrej mowie.
9.DĄBR.WUL.1973i niepłonną nadzieję, niech krzepi serca wasze i utwierdza we wszelkim uczynku i dobrym słowie.
10.DĄBR.GR.1961i niepłonną nadzieję, niech krzepi wasze serca i umacnia was w każdym dobrym uczynku i dobrym słowie.
11.TYSIĄCL.WYD5niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie.
12.BRYTYJKANiech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie.
13.POZNAŃSKAniech krzepi wasze serca i umocni w każdym dobrym czynie i słowie
14.WARSZ.PRASKAniech pokrzepi wasze serca, niech was utwierdzi w chęci zarówno czynienia, jak i mówienia dobrze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oby zachęcił wasze serca oraz utwierdził was w każdym słowie i szlachetnym uczynku.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITniech zachęci wasze serca i utwierdzi we wszelkim dziele oraz dobrym słowie.
17.TOR.PRZ.Oby pocieszył wasze serca i utwierdził was w każdym słowie i w dobrym dziele.