« 2Tes 2:7 2 List do Tesaloniczan 2:8 2Tes 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:7) A tedy odkryt będzie on bez zakonny. Którego Pan porazi duchem ust swoich, i zniszczy objawieniem przyścia swego.
2.WUJEK.1923A tedy objawion będzie on złośnik, którego Pan Jezus zabije duchem ust swoich i zatraci objawieniem przyjścia swego tego,
3.RAKOW.NTA tedy objawion będzie on bezprawnik, którego Pan zagładzi duchem ust swoich, a zniszczy świetnością przyścia swego.
4.GDAŃSKA.1881A tedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniesie objawieniem przyjścia swego.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia.
6.JACZEWSKIPodczas onego dnia sądnego pokaże się dopiero, kto to jest antychryst. Pan Jezus słowem swojem zabije go, i samem ukazaniem się swojem zepsuje państwo jego.
7.SYMONA wtedy objawi się on bezbożnik, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust Swoich, i zatraci jasnością przyjścia Swego.
8.MARIAWICIi wtedy będzie objawiony on bezbożnik, którego Pan Jezus zabije Duchem ust Swoich i zatraci go objawieniem przyjścia Swego;
9.DĄBR.WUL.1973A wtedy ukaże się on bezbożnik, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zatraci blaskiem swego przyjścia.
10.DĄBR.GR.1961A wtedy ukaże się ów bezbożnik, którego Pan Jezus zniweczy tchnieniem ust swoich i zatraci blaskiem swego przyjścia.
11.TYSIĄCL.WYD5a wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.
12.BRYTYJKAA wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.
13.POZNAŃSKAWtedy wystąpi jawnie ów gwałciciel prawa, ale Pan Jezus powali go tchnieniem ust swoich, zniszczy go w chwili swego przyjścia.
14.WARSZ.PRASKAwówczas ukaże się Niegodziwiec w całej pełni. Ale Pan zgładzi go tchnieniem swoich ust i zniszczy samą potęgą swego przyjścia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wtedy zostanie objawiony ten bezbożny, którego Pan zniszczy tchnieniem swoich ust oraz obróci wniwecz objawieniem się Jego obecności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA kiedy ustąpi, wówczas ten niegodziwiec zostanie ujawniony. Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust i zniszczy w czasie, gdy przyjdzie w sposób jawny dla wszystkich.
17.TOR.PRZ.2023A wtedy zostanie objawiony ów nieprawy, którego Pan zabije tchnieniem swoich ust i zniszczy manifestacją swojego przyjścia;