« 1Tym 1:16 1 List do Tymoteusza 1:17 1Tym 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz krolowi wieków nieśmiertelnemu, niewidomemu, jedynemu, Bogu, cześć i sława na wieki wieków, amen.
2.WUJEK.1923A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, samemu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
3.RAKOW.NTA onemu Królowi wieków, nieskazitelnemu, niewidzialnemu, samemu tylko mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków, Amen.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu samemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
5.GDAŃSKA.2017A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
6.JACZEWSKIKrólowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu prawdziwemu niech będzie za to cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
7.SYMONA królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niech będzie cześć i chwała po wszystkie wieki. Amen.
8.MARIAWICIA Królowi wieków Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Samemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
9.DĄBR.WUL.1973A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
10.DĄBR.GR.1961A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
11.TYSIĄCL.WYD5A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
12.BRYTYJKAA królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
13.POZNAŃSKAKrólowi Wieków, nieśmiertelnemu i niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
14.WARSZ.PRASKAA Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu i jedynemu Bogu niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Królowi Epok, Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Jedynemu, Mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
17.TOR.PRZ.A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu, mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.