« 1Tym 1:17 1 List do Tymoteusza 1:18 1Tym 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To poruczenie polecam ci synu Tymotheuszu, wedle wprzód przeszłych proroctw, abyś bojował wnich dobry bój.
2.WUJEK.1923To rozkazanie poruczam tobie, Tymotheuszu! według uprzedzających o tobie proroctw, abyś w nich bojował dobry bój,
3.RAKOW.NTTo roskazanie poruczam tobie synu Timotheuszu! abyś, wedle onych które przeszły o tobie proroctw, wojował przez nie ono dobre wojowanie;
4.GDAŃSKA.1881Toć rozkazanie zalecam, synu Tymoteuszu! abyś według proroctw, które uprzedziły o tobie, bojował w nich on dobry bój,
5.GDAŃSKA.2017Ten nakaz daję tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój;
6.JACZEWSKIOtóż, Synu Tymoteuszu, wracając się do tego, o czem nadmieniłem, zalecam ci, abyś mężnie stawał w obronie prawdy.
7.SYMONRozkazanie to polecam tobie, synu mój Tymoteuszu, według proroctw, które były o tobie, abyś umocniony niemi, toczył bój dobry,
8.MARIAWICITo przykazanie polecam tobie, synu mój, Tymoteuszu, według poprzedzających w tobie proroctw, abyś bojował w nich dobrem rycerstwem,
9.DĄBR.WUL.1973Ten nakaz zlecam ci, synu mój, Tymoteuszu, abyś według dawnych o tobie przepowiedni toczył w oparciu o nie dobry bój,
10.DĄBR.GR.1961Ten nakaz zlecam ci, synu mój, Tymoteuszu, abyś według dawnych o tobie przepowiedni toczył w oparciu o nie dobry bój,
11.TYSIĄCL.WYD5Ten właśnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko [moje], w myśl proroctw, które uprzednio wskazywały na ciebie: byś [wsparty] nimi toczył dobrą walkę,
12.BRYTYJKATen nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój,
13.POZNAŃSKAOto napomnienie, jakie przekazuję ci, Tymoteuszu, dziecko moje, zgodnie z głoszonymi o tobie proroctwami. Wsparty nimi stawaj dzielnie w boju.
14.WARSZ.PRASKATymoteuszu, synu mój! Przekazuję ci powyższe polecenia nawiązując do słów proroczych, które kiedyś zostały o tobie wypowiedziane. Trzymaj się wiernie tych słów, byś mógł toczyć skuteczny bój,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podaję ci tą wskazówkę, dziecię Tymoteuszu, abyś na wzór proroków, którzy aż do ciebie szli przodem, służył wśród ludzi pięknym bojem,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNakaz ten powierzam tobie, synu, Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw. Staczaj, zgodnie z nimi, dobry bój.
17.TOR.PRZ.Ten rozkaz kładę przed tobą, dziecko, Tymoteuszu, abyś według wcześniej wygłoszonych do ciebie proroctw, uczestnicząc w wojnie, prowadził w nich szlachetny bój.