« 1Tym 1:18 1 List do Tymoteusza 1:19 1Tym 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mając wiarę i dobre sumnienie, którą odwaliwszy niektórzy szkodę w wierze podjęli.
2.WUJEK.1923Mając wiarę i dobre sumnienie, które odrzuciwszy niektórzy, z strony wiary rozbili się,
3.RAKOW.NTMając wiarę i dobre sumnienie, które niektórzy odrzuciwszy, około wiary jako na morzu się rozbili.
4.GDAŃSKA.1881Mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, szkodę podjęli w wierze;
5.GDAŃSKA.2017Mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami w wierze.
6.JACZEWSKISzanuj wiarę i dobre sumienie. Niektórzy gardząc sumieniem utracili i wiarę,
7.SYMONzachowując wiarę i dobre sumienie, które odrzuciwszy niektórzy, utracili też i wiarę.
8.MARIAWICImając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, co do wiary, jakoby okręt rozbiwszy się, zatonęli;
9.DĄBR.WUL.1973zachowując wiarę i czyste sumienie. Gdy je niektórzy zatracili, ulegli też rozbiciu w wierze:
10.DĄBR.GR.1961zachowując wiarę i czyste sumienie. Gdy je niektórzy zatracili, ulegli też rozbiciu w wierze.
11.TYSIĄCL.WYD5mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy, odrzuciwszy je, stali się rozbitkami w sprawach wiary;
12.BRYTYJKAZachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze;
13.POZNAŃSKAZachowaj wiarę i czyste sumienie, bo niektórzy, nie dbając o nie, utracili też wiarę.
14.WARSZ.PRASKAmiej zawsze silną wiarę i czyste sumienie. Ci, którzy wzgardzili tymi pouczeniami, utracili wiarę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mając wiarę oraz prawe sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, rozbili się co do wiary.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZachowuj wiarę i dobre sumienie. Niektórzy je odrzucili i stali się rozbitkami w wierze.
17.TOR.PRZ.2023Mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odepchnęli od siebie, a co do ich wiary – uległa ona rozbiciu jak okręt;