« 1Tym 2:3 1 List do Tymoteusza 2:4 1Tym 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który wszytki ludzi chce zbawić, i do wiadomości prawdy przyść.
2.WUJEK.1923Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli ku uznaniu prawdy.
3.RAKOW.NTKtóry chce aby wszyscy ludzie byli zachowani, i ku znajomości prawdy przyszli.
4.GDAŃSKA.1881Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli.
5.GDAŃSKA.2017Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
6.JACZEWSKIpragnie on, aby wszyscy ludzie zbawieni byli i aby przyszli do poznania prawdy.
7.SYMONktóry chce, alby wszyscy ludzie byli zbawieni, i przyszli do poznania prawdy.
8.MARIAWICIKtóry chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do uznania prawdy.
9.DĄBR.WUL.1973który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
10.DĄBR.GR.1961który chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni.
11.TYSIĄCL.WYD5który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
12.BRYTYJKAKtóry chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
13.POZNAŃSKAktóry chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
14.WARSZ.PRASKAktóry pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który chce, aby wszyscy ludzie zostali wyratowani oraz doszli do znajomości prawdy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITktóry chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
17.TOR.PRZ.2023Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do dogłębnego poznania prawdy.