« 1Tym 3:15 1 List do Tymoteusza 3:16 1Tym 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A bez przeciwieństwa wielka jest tajemnica nabożeństwa która się objawiła wciele, usprawiędliwiona wduchu, widziana od aniołów, przepowiedana narodom, uwierzono jej na świecie, przyjęta jest do sławy.
2.WUJEK.1923A jaśnie wielka jest tajemnica pobożności, która jest oznajmiona w ciele, usprawiedliwiona jest w duchu, okazała się Aniołom, opowiedziana jest poganom, wiarę jej dano na świecie, wzięta jest w chwale.
3.RAKOW.NTA za zgodnym wyznaniem wielka jest ona pobożności tajemnica: Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany był od aniołów, obwołany jest między Pogany, uwierzono mu na świecie, przyjęty jest chwalebnie.
4.GDAŃSKA.1881A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały.
5.GDAŃSKA.2017A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały.
6.JACZEWSKIZaiste, nauka kościoła, - to wielka tajemnica wiary: Bóg ukazał się w ludzkiem ciele, przepowiedziany był on przez Ducha świętego, oglądany przez anioły, opowiadany poganom, świat weń uwierzył, niebo go przyjęło.
7.SYMONNiewątpliwie wielka to jest tajemnica pobożności: W ciele się objawił, z Ducha poznan był: - aniołom się ukazał, wśród narodów głoszą Go: - uwierzono weń na świecie, On do chwały wzięty jest.
8.DĄBR.WUL.1973Bo bez wątpienia wielką tajemnicą pobożności jest ten, który zjawił się w ciele, usprawiedliwiony był w duchu, ukazał się aniołom, głoszony był poganom, znalazł wiarę na świecie i wniebowzięty był w chwale.
9.DĄBR.GR.1961Bo bez wątpienia wielka to jest tajemnica pobożności: Ten, który zjawił się w ciele, usprawiedliwiony był w duchu, ukazał się aniołom, głoszony był poganom, znalazł wiarę na świecie, i wniebowzięty był w chwale.
10.TYSIĄCL.WYD5A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale.
11.BRYTYJKABo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności:Ten, który objawił się w ciele, Został usprawiedliwiony w duchu, Ukazał się aniołom, Był zwiastowany między poganami, Uwierzono w niego na świecie, Wzięty został w górę do chwały.
12.POZNAŃSKABo z całą oczywistością ujawnia się wielka tajemnica pobożności: Objawił się nam jako człowiek, Duch Go potwierdził, ukazał się aniołom, ogłoszony został narodom, świat w Niego wierzy, do nieba został wzięty w chwale.
13.WARSZ.PRASKANikt też nie może zaprzeczyć, że wielka jest tajemnica naszej wiary: Oto Ten, który przyszedł na świat jako zwykły człowiek, został ukazany przez Ducha jako sprawiedliwy. Objawił się aniołom, opowiadano o Nim poganom. Świat weń uwierzył, a On został wzięty do nieba.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oczywiście, wielka jest tajemnica pobożności; Bóg został objawiony w cielesnej naturze, został uznany za sprawiedliwego w Duchu, został ukazany aniołom, został ogłoszony wśród pogan, dał ludziom na świecie uwierzyć, został wzięty do góry w chwale.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, dostąpił usprawiedliwienia w duchu, widziany był przez aniołów, ogłoszony wśród narodów, zyskał wiarę na świecie, został wzięty do chwały.
16.TOR.NOWE.PRZ.A zgodnie wyznajemy: Wielka jest tajemnica pobożności, Bóg został ukazany w ciele, uznany za sprawiedliwego w duchu, ukazany posłańcom, zwiastowany wśród narodów, zawierzono Mu na świecie, został wzięty w górę w chwale.