« 1Tym 4:2 1 List do Tymoteusza 4:3 1Tym 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zabraniających żeżenić się, (a roskazujących) hamować się od potraw, które Bóg stworzył ku jedzeniu zdziękowaniem wiernym i znającym prawdę.
2.WUJEK.1923Zakazujących wstępować w małżeństwo, wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył ku używaniu z dzięką wiernym i tym, którzy poznali prawdę.
3.RAKOW.NTBroniąc żenić się, każąc się powściągać od pokarmów, które Bóg stworzył ku przyjmowaniu z dziękowaniem wiernym, i tym którzy poznali prawdę.
4.GDAŃSKA.1881Zabraniających wstępować w małżeństwo, rozkazujących wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył ku przyjmowaniu z dziękowaniem wiernym i tym, którzy poznali prawdę.
5.GDAŃSKA.2017Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.
6.JACZEWSKIpotępią małżeństwa i wzbraniać będą użycia pokarmów, które Bóg stworzył, aby je wierni jego z dziękczynieniem pożywali.
7.SYMONzakazują wstępować w związki małżeńskie, a nakazują wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je z dziękczynieniem pożywali wierni, i którzy poznali prawdę.
8.DĄBR.WUL.1973zakazują wstępować w związki małżeńskie, a nakazują wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je wierni znający prawdę pożywali z dziękczynieniem.
9.DĄBR.GR.1961zakazują wstępować w związki małżeńskie, a nakazują wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, by je wierni znający prawdę spożywali z wdzięcznością.
10.TYSIĄCL.WYD5Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.
11.BRYTYJKAKtórzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem.
12.POZNAŃSKAZabraniają zawierania małżeństw, przyjmowania pokarmów, które Bóg stworzył na to, by spożywali je z dziękczynieniem ci, którzy wierzą, i poznali prawdę.
13.WARSZ.PRASKAZabraniają oni wstępować w związki małżeńskie, każą powstrzymywać się od spożywania niektórych pokarmów, mimo że stworzył je Bóg po to, by były spożywane z wdzięcznością przez tych, którzy żyją wiarą i są w posiadaniu prawdy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zabraniając zawierać małżeństwa, nakazując powstrzymywanie się od pożywienia, które Bóg stworzył do przyjmowania z wdzięcznością przez wierzących i uznających prawdę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITtakich, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich i spożywania pokarmów, które Bóg stworzył, aby z dziękczynieniem przyjmowali je wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę.
16.TOR.NOWE.PRZ.Zabraniający zawierania małżeństw, każąc wstrzymywać się od pokarmów, które stworzył Bóg, aby przyjmowali je z dziękczynieniem wierzący i dogłębnie znający prawdę.