« 1Tym 4:4 1 List do Tymoteusza 4:5 1Tym 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo bywa poświęcone przez słowo Boże i modlitwę.
2.WUJEK.1923Albowiem poświęcono bywa przez słowo Boże i modlitwę.
3.RAKOW.NTAbowiem poświęcono bywa przez mowę Bożą, i modlitwę.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem poświęcone bywa przez słowo Boże i przez modlitwę.
5.GDAŃSKA.2017Uświęcone bowiem zostaje przez słowo Boże i modlitwę.
6.JACZEWSKISłowem Bożem i modlitwą wszystko da się uświęcić.
7.SYMONalbowiem słowo Boże i modlitwa poświęcają je.
8.DĄBR.WUL.1973modlitwa bowiem i słowo Boże uświęcają je.
9.DĄBR.GR.1961modlitwa bowiem i słowo Boże uświęcają je.
10.TYSIĄCL.WYD5Staje się bowiem uświęcone przez słowo Boże i przez modlitwę.
11.BRYTYJKAAlbowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę.
12.POZNAŃSKAPoświęcone jest przecież przez słowo Boże i modlitwę.
13.WARSZ.PRASKAWszystko zostaje też uświęcone słowem Bożym i modlitwą wiernych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bowiem jest uświęcone przez Słowo Boga oraz modlitwę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowo Boże i modlitwa poświęcają bowiem to wszystko.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jest bowiem poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę.