« 2Tym 1:9 2 List do Tymoteusza 1:10 2Tym 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz teraz objawiona przez objawienie zbawiciela naszego Jesusa Christa, który zniszczył śmierć a objaśnił żywot, i nieskazę przez Ewanielion.
2.WUJEK.1923A objawiona jest teraz przez oświecenie Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który śmierć skaził, a żywot oświecił i nieskazitelność przez Ewangelią,
3.RAKOW.NTA objawiona jest teraz przez oświecenie zbawiciela naszego Jezusa Christusa, któryć skaził śmierć, a oświecił żywot i nieskazitelność przez Ewanielią.
4.GDAŃSKA.1881A teraz objawiona jest przez okazanie się zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który i śmierć zgładził, i żywot na jaśnię wywiódł, i nieśmiertelność przez Ewangieliję,
5.GDAŃSKA.2017A obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez ewangelię;
6.JACZEWSKIŁaskę tę obecnie dał on nam poznać przez światło nauki Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zepsował śmierć a naprawił życie i nieskazitelność naszą.
7.SYMONa teraz jest objawiona przez okazanie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a rozjaśnił żywot i nieśmiertelność przez Ewangelję:
8.MARIAWICIa teraz jest okazana przez objawienie się Zbawiciela Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który zniszczył śmierć, a oświecił życie i nieskazitelność przez Ewangelię,
9.DĄBR.WUL.1973Została ona objawiona przez zjawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniweczył śmierć, a życie i nieśmiertelność rozjaśnił przez Ewangelię.
10.DĄBR.GR.1961Została ona teraz objawiona przez zjawienie się Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a życie i nieśmiertelność rozjaśnił przez Ewangelię.
11.TYSIĄCL.WYD5Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.
12.BRYTYJKAA teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię,
13.POZNAŃSKAa objawioną właśnie teraz przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. On to zniszczył śmierć, a przez ewangelię ukazał światło życia i nieśmiertelność,
14.WARSZ.PRASKATeraz ukazał nam ją przez pojawienie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który pokonał śmierć i skierował nas ku życiu wiecznemu przez Ewangelię.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A teraz objawionej z powodu przybycia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który, zaiste, przez Ewangelię unieważnił śmierć, a obwieścił życie i nieśmiertelność.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITObjawiła się ona teraz, wraz z przyjściem naszego Zbawcy, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a głosząc dobrą nowinę, rzucił światło na życie i na nieśmiertelność.
17.TOR.PRZ.2023A teraz ukazanej przez pojawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który prawdziwie zgładził śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię,