« 2Tym 1:8 2 List do Tymoteusza 1:9 2Tym 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wzywającego zwaniem świętym. Nie wedle uczynków naszych, ale wedle (jego) własnego wprzód postanowienia, i łaski danej nam w Christu Jesusie, przed czasy wiecznemi.
2.WUJEK.1923Który nas wybawił i wezwał wezwaniem swem świętem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed czasy wiekuistemi.
3.RAKOW.NTKtóry zbawił nas, i wezwał wezwaniem świętym; nie według uczynków naszych, ale według własnego postanowienia i łaski, która dana jest nam, w Christusie Jezusie, przed czasy wiecznymi;
4.GDAŃSKA.1881Który nas zbawił i powołał powołaniem świętem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed czasy wiecznemi.
5.GDAŃSKA.2017Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.
6.JACZEWSKIUwolnił on nas z mocy szatańskiej; raczył nas powołać do siebie nie dla zasług naszych, ale jedynie z woli i łaski swojej, którą dał nam przed wieki przez Jezusa Chrystusa.
7.SYMONktóry nas wybawił, i wezwał wezwaniem swem świętem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed czasy wiekuistymi:
8.MARIAWICIKtóry nas zbawił i powołał powołaniem Swem świętem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia Swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed czasami wiecznymi;
9.DĄBR.WUL.1973który nas wybawił i wezwał świętym swym wezwaniem nie dla uczynków naszych, ale według własnego postanowienia i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed wiekuistymi czasy.
10.DĄBR.GR.1961który wybawił i wezwał świętym wezwaniem nie dla uczynków naszych, ale według własnego postanowienia i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed wiekuistymi czasy.
11.TYSIĄCL.WYD5On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.
12.BRYTYJKAKtóry nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami,
13.POZNAŃSKAOn nas zbawił i powołał swoim świętym wezwaniem nie ze względu na nasze czyny, ale ze względu na swoje własne postanowienie i łaskę, darowaną nam przed wiekami w Chrystusie Jezusie,
14.WARSZ.PRASKABóg wybawił nas i wezwał do społeczności swoich wybranych nie ze względu na nasze uczynki, lecz zgodnie ze swym odwiecznym postanowieniem i łaską, przeznaczoną dla nas w Jezusie Chrystusie przed wszystkimi czasy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On nas zbawił oraz powołał świętym wezwaniem, nie z powodu naszych uczynków, ale według swojego postanowienia i łaski, danej nam przed wiecznymi czasami w Chrystusie Jezusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn nas zbawił i zaszczycił świętym powołaniem. Nie kierował się naszymi czynami, lecz swoim planem i łaską, daną nam w Chrystusie Jezusie już dawno, przed wiekami.
17.TOR.PRZ.2023Który nas zbawił i wezwał powołaniem świętym, nie według naszych uczynków, ale według swojego wcześniejszego postanowienia i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami,