« 2Tym 1:7 2 List do Tymoteusza 1:8 2Tym 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie wstydź się przeto świadectwem pana naszego, i mną więźniem jego. Ale pospołu złe cierp z Ewanielionu wedle mocy Boga zbawiającego nas.
2.WUJEK.1923Nie wstydaj się tedy świadectwa Pana naszego, ani mnie więźnia jego; ale pospołu pracuj z Ewangelią wedle mocy Boga,
3.RAKOW.NTNie sromaj się tedy świadectwa Pana naszego, ani mnie więźnia jego; ale cierp złe z Ewanielią wedle mocy Bożej;
4.GDAŃSKA.1881Przetoż nie wstydź się za świadectwo Pana naszego, ani za mię, więźnia jego, ale cierp złe z Ewangieliją według mocy Bożej.
5.GDAŃSKA.2017Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga;
6.JACZEWSKInie wstydź się przeto dać świadectwa Panu naszemu, ani mnie, który dlań cierpię, ale i sam przyjmij udział w cierpieniach dla Ewangelii, a to wedle tego, jak ci Bóg dozwoli.
7.SYMONNie wstydź się przeto świadectwa o Panu naszym, ani mnie więźnia jego: ale cierp pospołu ze mną dla Ewangelji, wsparty mocą Boga:
8.MARIAWICIA przeto nie wstydź się świadectwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, ani mnie więźnia Jego, ale pracuj z nami pospołu w Ewangelii według mocy Boga,
9.DĄBR.WUL.1973Nie wstydź się tedy świadectwa o Panu naszym ani o mnie, więźniu jego, ale pracuj dla Ewangelii wsparty mocą Boga,
10.DĄBR.GR.1961Nie wstydź się tedy świadectwa o Panu naszym ani o mnie, więźniu jego, ale razem (ze mną) znoś utrapienia dla Ewangelii wsparty mocą Boga,
11.TYSIĄCL.WYD5Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!
12.BRYTYJKANie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga,
13.POZNAŃSKAWięc nie wstydź się świadectwa o Panu naszym ani mnie - Jego więźnia, ale wraz ze mną znoś przeciwności dla ewangelii, licząc na moc Boga.
14.WARSZ.PRASKANie wstydź się więc dawać świadectwa o naszym Panu ani o mnie, Jego więźniu. Przeciwnie, bądź gotów zawsze według danej ci mocy Bożej trudzić się dla Ewangelii.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc nie bądź zawstydzony świadectwem naszego Pana, ani mną, jego więźniem, ale z mocą Boga uczestnicz w cierpieniach Ewangelii.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu. Nie wstydź się też mnie, jego więźnia. Cierp raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny, i czyń to w mocy Boga.
17.TOR.PRZ.2023Nie wstydź się więc świadectwa Pana naszego, ani też mnie, jego więźnia, ale podejmij wraz ze mną trud cierpienia dla Ewangelii zgodnie z mocą Boga,