« 2Tym 1:10 2 List do Tymoteusza 1:11 2Tym 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Na którą ja położon jestem podwojskiem, i posłańcem, i uczycielem narodów.
2.WUJEK.1923W któréj ja postanowiony jestem kaznodzieją i Apostołem i nauczycielem poganów.
3.RAKOW.NTNa co postanowiony jestem ja obwoływaczem, i Apostołem, i nauczycielem poganów.
4.GDAŃSKA.1881Której jam jest postanowiony kaznodzieją i Apostołem, i nauczycielem pogan.
5.GDAŃSKA.2017Dla której zostałem ustanowiony kaznodzieją, apostołem i nauczycielem pogan.
6.JACZEWSKIJa to jestem powołany na głosiciela, i apostoła, i mistrza nauki tej śród pogan.
7.SYMONdla której ja postanowiony jestem opowiadaczem i Apostołem, i nauczycielem śród pogan.
8.MARIAWICIw której ja postanowiony zostałem kaznodzieją i Apostołem, i nauczycielem Pogan.
9.DĄBR.WUL.1973Jej to głosicielem, apostołem, i nauczycielem pogan zostałem ja ustanowiony.
10.DĄBR.GR.1961Jej to głosicielem, Apostołem i nauczycielem zostałem ustanowiony.
11.TYSIĄCL.WYD5Jej głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony.
12.BRYTYJKADla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem, i nauczycielem;
13.POZNAŃSKAja zaś zostałem powołany na głosiciela, apostoła i nauczyciela tej dobrej nowiny.
14.WARSZ.PRASKAJa zaś zostałem jej głosicielem, apostołem i nauczycielem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dla tej Ewangelii ja zostałem ustanowiony głosicielem, apostołem oraz nauczycielem pogan.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTej właśnie dobrej nowiny On mnie ustanowił heroldem, apostołem i nauczycielem.
17.TOR.PRZ.2023Dla której jestem ustanowiony kaznodzieją i apostołem, i nauczycielem pogan.