« 2Tym 2:10 2 List do Tymoteusza 2:11 2Tym 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wierne słowo: Bo jeśli pospołu zmarliśmy, też pospołu żyć będziemy.
2.WUJEK.1923Wierna mowa, albowiem jeźliśmy spół umarli, spół téż żyć będziemy.
3.RAKOW.NTWierna to mowa; abowiem jeśliśmy społu z nim umarli, społu z nim też żyć będziemy;
4.GDAŃSKA.1881Wierna jest ta mowa; albowiem jeźliśmy z nim umarli, z nim też żyć będziemy.
5.GDAŃSKA.2017Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też będziemy żyć.
6.JACZEWSKIJest to wielka prawda, że skoro współumrzemy z Chrystusem, - to wspólnie z nim i żyć będziemy.
7.SYMONPrawda to pewna: albowiem jeśliśmy z nim umarli, z nim też żyć będziemy:
8.MARIAWICIPrawdziwa to mowa. Bo jeśliśmy społem pomarli, będziemy i pospołu żyć;
9.DĄBR.WUL.1973Niezawodna to nauka: bo jeśliśmy współumarli, razem też żyć będziemy,
10.DĄBR.GR.1961Niezawodna to nauka; bo jeżeli razem umieramy, razem też żyć będziemy,
11.TYSIĄCL.WYD5Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy.
12.BRYTYJKAPrawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy;
13.POZNAŃSKAGodna to wiary nauka: Jeśliśmy razem z nim umarli, to i żyć razem będziemy.
14.WARSZ.PRASKAA oto słowa, które ze wszech miar zasługują na wiarę: Jeżeliśmy z Nim współumarli, to również wespół z Nim żyć będziemy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Godne wiary to słowo. Bo jeśli razem umarliśmy razem też żyć będziemy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiarygodne to słowa: Jeśli wraz z Nim umarliśmy, wraz z Nim ożyjemy.
17.TOR.PRZ.2023Godne zaufania jest to słowo; bo jeśli z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć;