« Tyt 1:1 List do Tytusa 1:2 Tyt 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Która wedle zbożności do nadzieje żywota wiecznego, który obiecał nie łżywy Bóg przed czasy wiecznemi.
2.WUJEK.1923Ku nadziei żywota wiecznego, którą Bóg, który nie kłama, obiecał, przed czasy wiekuistemi.
3.RAKOW.NTKu nadziei żywota wiecznego, który obiecał nie kłamliwy Bóg przed czasy wiecznymi,
4.GDAŃSKA.1881Ku nadziei żywota wiecznego, który obiecał przed czasy wiekuistemi ten, który nie kłamie, Bóg, a objawił czasów swoich,
5.GDAŃSKA.2017W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg;
6.JACZEWSKIktóra daje nadzieję żywota wiecznego, obiecanego od wieków przez Boga, który nigdy nikogo nie myli;
7.SYMONdla nadziei żywota wiecznego, obiecanego z dawien dawna od Boga, który nie kłamie:
8.MARIAWICIw której mamy nadzieję żywota wiecznego, obiecanego nam przed czasami wiecznymi od Boga, Który nie kłamie,
9.DĄBR.WUL.1973(Apostoł) nadziei życia wiecznego, które przed wiekami przyobiecał nieomylny Bóg
10.DĄBR.GR.1961(Apostoł) nadziei życia wiecznego, przed wiekami przyobiecanego przez nieomylnego Boga,
11.TYSIĄCL.WYD5w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg,
12.BRYTYJKAW nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga,
13.POZNAŃSKAktóra spodziewa się życia wiecznego, jakie prawdomówny Bóg obiecał przed wiekami.
14.WARSZ.PRASKAi do umacniania ich w nadziei osiągnięcia życia wiecznego, jakie prawdomówny Bóg przyobiecał już przed wiekami,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.przez nadzieję życia wiecznego, które obiecał prawdomówny Bóg przed wiecznymi czasami, a odsłonił odpowiednim czasom krytycznym,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITw nadziei życia wiecznego - które wierny swoim słowom Bóg obiecał przed wiekami,
17.TOR.PRZ.Z nadzieją życia wiecznego, które obiecał przed wiecznymi czasami Bóg, Ten który nie kłamie,