« Flm 1:9 List do Filemona 1:10 Flm 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Proszę cię o mego syna, którego spłodziłem w okowach moich Onezyma.
2.WUJEK.1923Proszę cię za synem moim, któregom zrodził w więzieniu mojem, Onezymem,
3.RAKOW.NTProszę cię za moim synem, któregom zrodził w zwiąskach moich Onezymem;
4.GDAŃSKA.1881Proszę cię tedy za synem moim Onezymem, któregom urodził w więzieniu mojem;
5.GDAŃSKA.2017Proszę cię za moim synem, Onezymem, którego zrodziłem w moich więzach;
6.JACZEWSKIOtóż proszę cię za synem moim Onezymem, którego w więzieniu zrodziłem.
7.SYMONproszę cię raczej dla miłości: a proszę cię za synem moim, którego stałem się ojcem w więzieniu, za Onezymem.
8.MARIAWICIProszę cię tedy za moim synem, któregom zrodził w okowach moich, Onezymem,
9.DĄBR.WUL.1973a proszę za synem moim, którego ojcem stałem się w więzieniu, za Onezymem.
10.DĄBR.GR.1961proszę w sprawie mojego syna Onezyma, któremu ojcem stałem się w więzieniu.
11.TYSIĄCL.WYD5proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem.
12.BRYTYJKAProszę cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem w więzieniu,
13.POZNAŃSKAProszę cię zatem w sprawie mojego syna Onezyma, dla którego w więzieniu stałem się ojcem.
14.WARSZ.PRASKAzwracam się do ciebie z prośbą w sprawie mojego syna, Onezyma, którego zrodziłem [duchowo] będąc już w więzieniu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Proszę cię odnośnie mojego syna Onezyma, którego wydałem w moich pętach,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITProszę cię za moim synem, którego urodziłem w więzieniu, za Onezymosem.
17.TOR.PRZ.Proszę cię więc o dziecko moje, o Onezyma, którego zrodziłem w moich więzach,