« Flm 1:8 List do Filemona 1:9 Flm 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszakże prze miłość radszej proszę, takim będąc, jako to Paweł starzec, a teraz i więzień Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Dla miłości raczéj proszę, gdyżem taki jest, jako Paweł stary, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTJednak dla miłości raczej proszę, takowym będąc jako to Paweł stary, a teraz i więzień Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Jednak dla miłości raczej proszę, takowym będąc, to jest Paweł stary, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017To jednak ze względu na miłość raczej proszę, będąc tym, kim jestem – Pawłem, starcem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa;
6.JACZEWSKI- wolę cię raczej prosić, boś ty pod względem wieku podobny do mnie starego Pawła, który dla sprawy Chrystusowej jestem obecnie w więzieniu.
7.SYMONgdy jednak jesteś taki, ja, jako Paweł, starzec, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa,
8.MARIAWICIdla miłości raczej cię proszę, gdyżeś taki jako ja Paweł starzec, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973skoro takim jesteś jako Paweł starzec, a teraz i więzień dla Jezusa Chrystusa, proszę cię raczej dla miłości,
10.DĄBR.GR.1961ja, stary człowiek, Paweł, a teraz i więzień dla Chrystusa Jezusa –
11.TYSIĄCL.WYD5to jednak raczej proszę w imię miłości, bo taki już jestem. Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa -
12.BRYTYJKAJednak dla miłości raczej proszę, ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa,
13.POZNAŃSKAja Paweł, (twój) przełożony, chociaż teraz dźwigam kajdany dla Chrystusa Jezusa, wolę raczej poprosić ciebie w imię miłości.
14.WARSZ.PRASKAto jednak [nie nakazuję ci, lecz] proszę w imię naszej miłości wzajemnej. Tak więc ja, Paweł, będąc takim, jakim mnie znasz, teraz już starzec, a nadto i więzień dla sprawy Jezusa Chrystusa,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i z powodu miłości raczej zachęcam, będąc prawie starcem Pawłem, a teraz także więźniem Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITto jednak, ze względu na miłość, proszę - ja, stary już Paweł, a teraz również więzień dla sprawy Chrystusa Jezusa.
17.TOR.PRZ.Raczej ze względu na tę miłość proszę, ja, Paweł, starzec, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa.