« Flm 1:12 List do Filemona 1:13 Flm 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którego ja chciałem u siebie zatrzymać, aby mi za cię posługował w więzieniu Ewanielionu.
2.WUJEK.1923Któregom ja chciał przy sobie zatrzymać, aby mi za cię służył w więzieniu Ewangelii.
3.RAKOW.NTKtóregom ja chciał przy sobie zatrzymać, aby za cię służył mnie w zwiąskach Ewanieliey;
4.GDAŃSKA.1881Któregom ja chciał przy sobie zatrzymać, aby mi posługiwał zamiast ciebie w więzieniu dla Ewangielii.
5.GDAŃSKA.2017Zamierzałem go przy sobie zatrzymać, aby zamiast ciebie posługiwał mi w więzach ewangelii.
6.JACZEWSKIChciałem go zatrzymać, by zamiast tobie, mnie usługiwał w więzieniu, które dla Ewangelii ponoszę;
7.SYMONMyślałem zatrzymać go przy sobie, aby zamiast ciebie służył mi w więzach, które noszę dla Ewangelji:
8.MARIAWICIChciałem go ja przy sobie zatrzymać, aby mi posługiwał zamiast ciebie w więzieniu za Ewangelię,
9.DĄBR.WUL.1973Chciałem zatrzymać go przy sobie, aby zamiast ciebie służył mi w więzach Ewangelii.
10.DĄBR.GR.1961Chciałem zatrzymać go przy sobie, aby zamiast ciebie, służył mi w więzach za Ewangelię,
11.TYSIĄCL.WYD5Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, [które noszę dla] Ewangelii.
12.BRYTYJKAChciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla ewangelii,
13.POZNAŃSKAChętnie zatrzymałbym go przy sobie, aby w twoim imieniu usługiwał mi w więzieniu (w którym przebywam dla) ewangelii.
14.WARSZ.PRASKAZamierzałem początkowo zatrzymać go przy sobie, by – ponieważ ciebie zabrakło – on właśnie oddawał konieczne przysługi mnie, przebywającemu w więzieniu dla Ewangelii.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja go chciałem zatrzymać przy sobie, by mi za ciebie usługiwał w pętach Ewangelii,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMiałem zamiar zatrzymać go przy sobie, aby mi usługiwał zamiast ciebie - teraz, gdy jestem w więzach z powodu dobrej nowiny.
17.TOR.PRZ.Chciałem go zatrzymać przy sobie, aby za ciebie służył mi w więzach Ewangelii.