« Flm 1:14 List do Filemona 1:15 Flm 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:14b) Bo snać dla tego zaszedł był na chwilę, abyś go wiecznym otrzymał.
2.WUJEK.1923Albowiem snadź dlatego ustąpił na chwilę od ciebie, abyś go przyjął wiecznym,
3.RAKOW.NTAbowiem snadź dlatego ustąpił na godzinę, abyś wiecznym go przyjął.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem snać dla tego odłączył się był na chwilę od ciebie, abyś go zaś miał wiecznie,
5.GDAŃSKA.2017Może bowiem dlatego oddalił się na chwilę od ciebie, abyś go odzyskał na zawsze;
6.JACZEWSKIZdaję mi się, żeś Onezyma utracił na czas jakiś, abyś go już nie jako sługę, ale jako najmilszego brata na wieki odzyskał.
7.SYMONBo być może dlatego odbiegł on ciebie na czas krótki, abyś ty go przyjął z powrotem na wieki:
8.MARIAWICIBo prawdopodobnie dlatego odszedł na chwilę od ciebie, abyś go na wieki przyjął
9.DĄBR.WUL.1973Bo może dlatego odszedł od ciebie na czas pewien, abyś go odzyskał na wieki
10.DĄBR.GR.1961Bo może dlatego odszedł od ciebie na pewien czas, abyś go odzyskał na wieki,
11.TYSIĄCL.WYD5Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze,
12.BRYTYJKABo, być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki,
13.POZNAŃSKAMoże właśnie dlatego na krótko oddalił się od ciebie, abyś odzyskał go na zawsze,
14.WARSZ.PRASKAMoże bowiem dlatego Onezym uciekł od ciebie na pewien czas, byś go potem odzyskał na zawsze,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż może z tego powodu został oddzielony na jakiś czas, abyś go otrzymał jako wiecznego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo może dlatego opuścił cię na chwilę, abyś go odzyskał na wieki
17.TOR.PRZ.Bo być może, dlatego na chwilę został od ciebie odłączony, abyś ponownie otrzymał go na wieki.