« Flm 1:4 List do Filemona 1:5 Flm 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Słysząc twoję miłość i wiarę którą masz ku panu Jesusowi, i do wszech świętych.
2.WUJEK.1923Słysząc o twojéj miłości i wierze, którą masz ku Panu Jezusowi i ku wszym świętym,
3.RAKOW.NTSłysząc twoję miłość, i wiarę którą masz przeciw Panu Jezusowi, i przeciw wszem świętym;
4.GDAŃSKA.1881Słysząc o miłości i o wierze, którą masz przeciwko Panu Jezusowi i przeciwko wszystkim świętym;
5.GDAŃSKA.2017Słysząc o twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa i względem wszystkich świętych;
6.JACZEWSKIbo słyszę o twojej wierze i twojej miłości, jaką masz ku Panu Jezusowi i ku świętym jego.
7.SYMONsłysząc o twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa, i wszystkich świętych,
8.MARIAWICIsłysząc o miłości twojej i o wierze, którą masz ku Panu Jezusowi i ku wszystkim Świętym,
9.DĄBR.WUL.1973a to dlatego, że słyszę o twej miłości i wierze, którą masz w Panu Jezusie i okazujesz wszystkim świętym.
10.DĄBR.GR.1961a to dlatego, że słyszę o twej miłości i wierze, jakie żywisz dla Pana Jezusa i okazujesz wszystkim świętym.
11.TYSIĄCL.WYD5słysząc o twojej miłości i wierze, jaką żywisz względem Pana Jezusa i dla wszystkich świętych.
12.BRYTYJKASłysząc o miłości twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie, i masz do wszystkich świętych,
13.POZNAŃSKADowiaduję się bowiem o twojej miłości i zaufaniu, jakie żywisz do Pana Jezusa i do wszystkich świętych.
14.WARSZ.PRASKAsłysząc o twojej miłości względem całej społeczności wiernych oraz o twojej wierze w Pana Jezusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.słysząc o twojej wierze oraz miłości, którą masz względem Pana Jezusa oraz do wszystkich świętych,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo dlatego, że słyszę o twojej miłości i wierze, które przenikają twoje życie z Panem Jezusem oraz stosunki ze wszystkimi świętymi.
17.TOR.PRZ.Słysząc o twojej miłości i o wierze, którą masz wobec Pana Jezusa i względem wszystkich świętych,