« Flm 1:5 List do Filemona 1:6 Flm 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby społeczność wiary twojej skuteczna była w uznaniu wszego dobra, które w was (jest) do Christa Jesusa.
2.WUJEK.1923Aby spółeczność wiary twéj stała się jawna w poznaniu wszego dobrego uczynku, który jest w was w Chrystusie Jezusie.
3.RAKOW.NTAby społeczność wiary twej skuteczna była w poznaniu wszego dobrego które w was jest w Christusie Jezusie.
4.GDAŃSKA.1881Aby społeczność wiary twojej była skuteczna ku poznaniu wszystkiego dobrego, które w was jest przez Chrystusa Jezusa.
5.GDAŃSKA.2017Modlę się, aby udzielenie twojej wiary doprowadziło do poznania wszelkiego dobra, które jest w was przez Chrystusa Jezusa.
6.JACZEWSKIWiara twoja pokazuje się w uczynkach dobrych, które spełniasz w imię Jezusa Chrystusa.
7.SYMONtak, iż społeczność twej wiary jawna jest przez uznawanie wszystkiego dobrego, jakie się u was dzieje dla Chrystusa Jezusa.
8.MARIAWICIażeby wspólność twej wiary stała się jawną w poznaniu wszelkiego dobrego uczynku, jaki jest u was w Chrystusie Jezusie.
9.DĄBR.WUL.1973A tak społeczność wiary twojej staje się jawna przez poznanie wszelkiego dobra, które dokonywa się pośród was w Chrystusie Jezusie.
10.DĄBR.GR.1961A tak oddziaływanie wiary twojej staje się jawne przez stwierdzenie wszelkiego dobra, które dokonywa się wśród was w Chrystusie.
11.TYSIĄCL.WYD5Oby twój udział w wierze okazał się twórczy w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, [jaki jest do spełnienia] wśród was dla Chrystusa.
12.BRYTYJKAAby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie.
13.POZNAŃSKAOby twój udział w wierze doprowadził cię do głębszego poznania wszelkiego dobra, które jest wśród nas, ku chwale Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAProszę też Boga, aby wspólnota wiary, wiążącej was wzajemnie, doprowadziła do głębszego poznania tych wszystkich dóbr, które posiadacie, zmierzając do coraz ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by wspólnota twej wiary stała się sprawna względem Jezusa Chrystusa, przez poznanie wszystkiego odpowiedniego w nas.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITModlę się, aby twój udział w wierze owocował głębokim poznaniem wszelkiego dobra, które jest w nas dzięki Chrystusowi.
17.TOR.PRZ.Aby twój udział w wierze stał się skuteczny w dogłębnym poznaniu całego dobra, które jest w was, ze względu na Chrystusa Jezusa.