« Heb 10:2 List do Hebrajczyków 10:3 Heb 10:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale wnich (bywa) znowu spominanie grzechów co rok.
2.WUJEK.1923Lecz w nich bywa przypominanie grzechów na każdy rok,
3.RAKOW.NTAle w nich tylko bywa przypominanie grzechów na każdy rok.
4.GDAŃSKA.1881Ale przy tych ofiarach dzieje się przypomnienie grzechów na każdy rok.
5.GDAŃSKA.2017A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów.
6.JACZEWSKITymczasem obrzędy one powtarzając się, ciągle przypominały ludziom, iż w grzechu są oni.
7.SYMONTymczasem co roku ponawiano przy nich przypominanie grzechów.
8.DĄBR.WUL.1973Tymczasem corocznie wznawiano w nich wspomnienie grzechów.
9.DĄBR.GR.1961Tymczasem corocznie wznawiano w nich wspomnienie grzechów.
10.TYSIĄCL.WYD5Ale przez nie każdego roku następuje przypomnienie grzechów.
11.BRYTYJKAPrzeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku.
12.POZNAŃSKAAle przez nie corocznie przypomina się grzechy.
13.WARSZ.PRASKATymczasem rzecz się ma zgoła inaczej: to właśnie owe ofiary odnawiają co roku pamięć o ludzkich grzechach.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz przez nie, co roku dokonuje się przypomnienie grzechów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA tymczasem ofiary te, co roku ponawiane, właśnie przypominają o grzechach.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jednak w samych tych ofiarach jest co roku przypomnienie grzechów.