« Heb 10:3 List do Hebrajczyków 10:4 Heb 10:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo niemoże krew bycza i koźla znieść grzechów.
2.WUJEK.1923Albowiem nie podobna rzecz jest, aby krwią wołów i kozłów miały być zgładzone grzechy.
3.RAKOW.NTAbowiem nie można krwi cielców i kozłów odjąć grzechy.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie można rzec, aby krew wołów i kozłów miała gładzić grzechy.
5.GDAŃSKA.2017Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy.
6.JACZEWSKIKrew wołów i kozłów grzechów ludzkich zmazać nie mogła:
7.SYMONBo też i być nie mogło, iżby krew wołów i kozłów gładziła grzechy.
8.DĄBR.WUL.1973Niepodobna bowiem, aby krew wołów i kozłów mogła zgładzić grzechy.
9.DĄBR.GR.1961Niepodobna bowiem, aby krew wołów i kozłów mogła zgładzić grzechy.
10.TYSIĄCL.WYD5Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.
11.BRYTYJKAJest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy.
12.POZNAŃSKANiemożliwe jest przecież, żeby krew cieląt i koźląt gładziła grzechy.
13.WARSZ.PRASKABo krew wołów i kozłów nie jest w stanie zgładzić ludzkich grzechów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem jest niemożliwe, by poprzez krew byków i kozłów zabrać grzechy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jest niemożliwe, aby krew cielców i kozłów zmazywała grzechy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów miała usunąć od kogoś grzechy.