« Heb 11:27 List do Hebrajczyków 11:28 Heb 11:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:34) Wiarą uczynił paschę i rozlanie krwie. Aby morderz pierworodzieństw nie ruszył ich.
2.WUJEK.1923Wiarą sprawił Paschę i wylanie krwie, aby ten, który pierworodne tracił, ich się nie dotknął.
3.RAKOW.NTWiarą, uczynił Paschę i wylanie krwie, aby on, który tracił pierworodne, nie dotknął się ich.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą obchodził wielkanoc i wylanie krwi, aby ten, który tracił pierworodnych, nie dotknął się ich.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę obchodził Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął ich ten, który niszczył pierworodne.
6.JACZEWSKIPod wpływem wiary tenże Mojżesz zalecił obchód Paschy i rozlanie krwi, aby anioł śmierci nie dotknął ludu jego.
7.SYMONPrzez wiarę sprawił Paschę i pokropienie krwią, aby ten, co tracił pierworodnych, nie tknął się Izraelitów.
8.MARIAWICIWiarą Paschę uroczyście sprawował i wylanie krwi, aby ten, który tracił pierworodne, nie tykał się ich.
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę sprawił Paschę i przelanie krwi, aby ten, kto tracił pierworodnych, ich się nie dotknął.
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę sprawił Paschę i przelanie krwi, aby ten, kto tracił pierworodnych, nie dotknął się ich.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wierze zgotował Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął się ich Ten, który zabijał to, co pierworodne.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich.
13.POZNAŃSKADzięki wierze urządził paschę i pomazanie krwią, aby niszczyciel nie tknął ich pierworodnych.
14.WARSZ.PRASKAWiarą kierował się również, gdy nakazywał urządzić obchody Paschy i pokropić krwią [odrzwia domów], aby nie dotykał ich ten, który miał wyniszczyć wszystkie pierworodne.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary uczynił Paschę oraz przelanie krwi, aby Ten, co zabijał pierworodne, ich nie dotknął.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby nie dotknął ich ten, który zabijał pierworodne.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę uczynił Paschę i przelanie krwi, aby ten, który wytracał pierworodnych, nie dotknął ich.