« Heb 11:28 List do Hebrajczyków 11:29 Heb 11:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:35) Wiarą przeszli czerwone morze jako przez suchą (ziemię) czego się kuszącz Eiptczyanie potonęli.
2.WUJEK.1923Wiarą przeszli morze Czerwone jako po suchej ziemi: czego doznawszy Egiptyanie, pożarci są.
3.RAKOW.NTWiarą, przeszli czerwone morze jako po suszej; czego kusiwszy się Egiptcyanie, zatopieni są.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą przeszli przez morze Czerwone, jako po suszy, o co kusiwszy się Egipczanie, potonęli.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie próbowali to uczynić, potonęli.
6.JACZEWSKIPod wpływem wiary ojcowie nasi przeszli morze Czerwone, jakby po suchej ziemi, czego dokonać usiłując Egipcyanie, zatonęli.
7.SYMONPrzez wiarę przeszli oni morze czerwone, jak po suchej ziemi: co gdy także Egipcjanie uczynić próbowali, potonęli.
8.MARIAWICIWiarą przeszli morze Czerwone jako po suchej ziemi, na co pokusiwszy się Egipcyanie, potonęli.
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę przeszli Morze Czerwone jakby po suchym lądzie, czego gdy próbowali Egipcjanie, potonęli.
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę przeszli Morze Czerwone jakby poprzez suchy ląd, a Egipcjanie, gdy próbowali tego, potonęli.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wierze przeszli Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie spróbowali to uczynić, potonęli.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli.
13.POZNAŃSKADzięki wierze przeszli Morze Czerwone jak po suchej ziemi, próbujących tego samego Egipcjan pochłonęły fale.
14.WARSZ.PRASKADzięki wierze [Izraelici] suchą stopą przeszli przez Morze Czerwone, tymczasem Egipcjanie, gdy spróbowali pójść w ich ślady, wszyscy potonęli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary przeszli przez morze Czerwone jak przez stały ląd, a Egipcjanie zostali pochłonięci kiedy podjęli tego próbę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi , a gdy Egipcjanie podjęli tę próbę, zostali pochłonięci.