« Heb 12:23 List do Hebrajczyków 12:24 Heb 12:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I (ku) nowej umowy pośrednikowi Jesusowi, i (ku) krwi kropienia, lepiej mówiącej niż Ablowa.
2.WUJEK.1923I Jezusa, pośrednika nowego Testamentu, i pokropienia krwie lepiej mówiącej niźli Ablowa.
3.RAKOW.NTI do przymierza nowego pojśrzednika Jezusa, i do krwie pokropienia, lepszego coś mówiącej nad Abela.
4.GDAŃSKA.1881I do pośrednika nowego testamentu, Jezusa, i do krwi pokropienia, lepsze rzeczy mówiącej niż Ablowa.
5.GDAŃSKA.2017I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla.
6.JACZEWSKIStanęliście przed pośrednikiem nowego przymierza, JEZUSEM; przed rozlaną jego krwią, która głośniej przemawia, niż krew Ablowa.
7.SYMONdo Jezusa, pośrednika nowego przymierza, i do pokropienia krwią, którą woła daleko głośniej, niźli krew Abla.
8.MARIAWICIi do Pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, i do pokropienia Krwią, która lepiej mówi niźli Ablowa.
9.DĄBR.WUL.1973do Jezusa, pośrednika Nowego Testamentu, i do pokropienia krwią wołającą głośniej niż krew Abla.
10.DĄBR.GR.1961do Jezusa, pośrednika Nowego Testamentu oraz do pokropienia krwią, która woła głośniej niż krew Abla.
11.TYSIĄCL.WYD5do Pośrednika Nowego Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż [krew] Abla.
12.BRYTYJKAI do pośrednika nowego przymierza, Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.
13.POZNAŃSKAi do Jezusa, pośrednika Nowego Przymierza, i do pokropienia krwią wołającą głośniej niż Abel.
14.WARSZ.PRASKAdo pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa i wreszcie do owej krwi oczyszczającej, która posiada skuteczniejszą wymowę niż [krew] Abla.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa, oraz do krwi pokropienia, silniej mówiącej niż Abla.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi do pośrednika Nowego Przymierza, Jezusa, oraz do krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla.
17.TOR.PRZ.2023I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi pokropienia, która przemawia potężniej od krwi Abla.