« Heb 12:25 List do Hebrajczyków 12:26 Heb 12:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którego głos zachwiał ziemią tedy. A teraz opowiedział mówiąc: Jeszcze ja raz strząsnę nie jedno ziemię, ale i niebo.
2.WUJEK.1923Którego głos wzruszył na on czas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: Jeszcze raz, a Ja zatrzasnę nie tylko ziemią, ale i niebem.
3.RAKOW.NTKtórego głos ziemią zatrząsnął na on czas; a teraz opowiedział mówiąc: Jeszcze raz ja wzruszam nie tylko ziemię, ale też niebo.
4.GDAŃSKA.1881Którego głos na on czas poruszył był ziemią, a teraz obiecał, mówiąc: Jeszcze ja raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem.
5.GDAŃSKA.2017Którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.
6.JACZEWSKINiegdyś głos Boży wzruszył ziemię; a i teraz zapowiada on: Jeszcze raz poruszę ja nie tylko ziemię ale i niebo.
7.SYMONktórego głos wzruszył na on czas ziemię, a który zapowiada: "Jeszcze raz wzruszę nietylko ziemię, ale i niebo".
8.MARIAWICIKtórego głos naonczas wzruszył ziemię, a teraz znowu obiecuje mówiąc: Jeszcze raz, i Ja wzruszę nie tylko ziemię, ale i Niebo.
9.DĄBR.WUL.1973Głos jego wzruszył wówczas ziemię, a i teraz zapowiada mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.
10.DĄBR.GR.1961Głos jego wówczas wzruszył ziemię, a i teraz zapowiada, mówiąc: Raz jeszcze wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.
11.TYSIĄCL.WYD5Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.
12.BRYTYJKATen, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.
13.POZNAŃSKAktórego głos wstrząsnął wtedy ziemią, a teraz zapowiedział tymi słowy: "Jeszcze raz wstrząsnę" nie tylko "ziemią", lecz także "niebem".
14.WARSZ.PRASKAGłos Jego wstrząsnął kiedyś całą ziemią, teraz zaś zwraca się do nas z takim oto ostrzeżeniem: Jeszcze raz poruszę nie tylko ziemię, ale i niebo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego głos potrząsnął wtedy ziemią, a teraz obwieścił, mówiąc: Ja jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i Niebem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, którego głos wtedy wstrząsnął ziemią, teraz tak zapowiada: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.
17.TOR.PRZ.2023Ten, którego głos wówczas wstrząsnął ziemią, teraz natomiast obiecał, mówiąc: Ja jeszcze raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem.