« Heb 2:16 List do Hebrajczyków 2:17 Heb 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zkąd dłużen był wedle wszego bratom podobnym być, aby litościwym był i wiernym arcyoffiarnikiem ku Bogu, na (to żeby) oczyściać grzechy ludu.
2.WUJEK.1923Zkąd powinien był we wszystkiem być podobny braci, aby się stał miłosiernym i wiernym Najwyższym kapłanem do Boga, aby ubłagał za grzechy ludu.
3.RAKOW.NTSkąd powinien był we wszytkich rzeczach braciej przypodobanym być, aby miłosiernym się sstał, i wiernym przedniejszym Ofiarownikiem, w sprawach do Boga należących, ku ubłaganiu grzechów ludu.
4.GDAŃSKA.1881Skąd miał być we wszystkiem podobny braciom, aby był miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem w tem, co się u Boga na ubłaganie za grzechy ludzkie dziać miało.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.
6.JACZEWSKIpotrzeba przeto było, aby się stał człowiekiem, iżby tym sposobem miał więcej współczucia dla natury ludzkiej; iżby tym sposobem, jako dobry kapłan, łatwiej przebłagał Boga za grzechy ludzkie:
7.SYMONStąd też musiał we wszystkiem być podobnym do braci, aby stał się arcykapłanem miłosiernym i wiernym przed Bogiem dla ubłagania za grzechy ludu.
8.MARIAWICIDlatego też musiał we wszystkiem stać się podobnym braci, ażeby był miłosiernym i wiernym Najwyższym Kapłanem do Boga, ku przejednaniu za grzechy ludu.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stać się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem przed Bogiem dla przebłagania za grzechy ludzkie.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stać się miłosiernym, i wiernym arcykapłanem w rzeczach należących do Boga, dla przebłagania za grzechy ludzkie.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga - dla przebłagania za grzechy ludu.
12.BRYTYJKADlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu.
13.POZNAŃSKAZatem musiał pod każdym względem upodobnić się do braci, aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach Bożych, dla przejednania za winy ludu.
14.WARSZ.PRASKADlatego właśnie musiał się upodobnić całkowicie do braci; inaczej nie mógłby być miłosiernym i wiernym wobec Boga arcykapłanem, który dokonuje dzieła przebłagania za grzechy całego ludu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stąd też we wszystkim miał zostać upodobniony do braci, aby stał się miłosiernym oraz wiernym arcykapłanem tych z Boga, w celu zmazania grzechów ludu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego musiał we wszystkim stać się podobny do braci, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga, dla przebłagania za grzechy ludu.
17.TOR.PRZ.2023Stąd zobowiązany był, aby we wszystkim zostać upodobnionym do braci, by stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem, dla przebłagania za grzechy ludu.