« Heb 8:9 List do Hebrajczyków 8:10 Heb 8:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz to jest przymierze, którym się przymierzam domowi Izraelowemu po dnioch onych, mówi Pan: Podam zakony moje do myśli ich, a na serce ich wpiszę je: I będę im Bogiem, a ci będą mi ludem.
2.WUJEK.1923Bo ten jest Testament, który uczynię domowi Izraelskiemu po onych dniach, mówi Pan: Podając prawa moje w umysł ich, i na sercu ich napiszę je, i będę im Bogiem, a oni mnie będą ludem.
3.RAKOW.NTBo to jest przymierze, które postanowię domowi Izrelskiemu po dniach onych, mówi Pan: Podając prawa moje do myśli ich, a na sercach ich napiszę je; i będę im za Boga, a oni będą mnie za lud.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż toć jest przymierze, które postanowię z domem Izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Dam prawa moje w myśl ich i na sercach ich napiszę je, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.
5.GDAŃSKA.2017Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.
6.JACZEWSKIPrzymierze, jakie ja w swoim czasie zawrę z nimi, mówi Pan, opierać się będzie na tem, że prawa moje wyryję ja na duszach ich i na sercach ich; i będę dla nich Bogiem, a ich za lud mój poczytam.
7.SYMONA oto jest przymierze, które po onych dniach zawrę z domem Izraela, mówi Pan: Prawa moje włożę w umysły ich, i na sercach ich napiszę je: i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem:
8.MARIAWICIAlbowiem to jest Testament, który Ja sporządzę domowi Izraelskiemu po onych dniach, mówi Pan: Podam prawa Moje do umysłu ich i w sercach ich napiszę je; i będę im Bogiem, a oni Mi będą ludem;
9.DĄBR.WUL.1973A to jest przymierze, które po onych dniach zawrę z domem izraelskim, mówi Pan: Prawami moimi wypełnię ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni mi będą ludem.
10.DĄBR.GR.1961A oto przymierze, które po onych dniach zawrę z domem izraelskim, mówi Pan: Prawami moimi wypełnię ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni mi będą ludem.
11.TYSIĄCL.WYD5Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po owych dniach, mówi Pan. Nadam prawa moje w ich myśli, i wypiszę je na ich sercach, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem.
12.BRYTYJKATakie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły I na sercach ich wypiszę je, I będę im Bogiem, A oni będą mi ludem.
13.POZNAŃSKATakie oto będzie Przymierze, które zawrę z domem Izraela: Po owych dniach - powiada Pan - wyryję moje Prawa w ich myślach i napiszę je na ich sercach, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
14.WARSZ.PRASKAA oto jakie będzie to przymierze, które zawrę w owych dniach z domem Izraela: Prawem moim wypełnię ich myśli – mówi Pan – wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż po tych dniach, takim będzie przymierze, które ustalę sobie z domem Israela mówi Pan, podaruję Moje ustawy dla ich umysłu oraz napiszę je na ich sercach; i będę dla nich ku Bogu, a oni Mi będą za lud.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTakie natomiast przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Moje prawa włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem.
17.TOR.PRZ.Bo takie jest przymierze, które ustanowię z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.