« Jak 1:13 List Jakuba 1:14 Jak 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz każdy kuszony, bywa od własnej żądze zawadzon i przynęcon.
2.WUJEK.1923Lecz każdy bywa kuszony, od własnéj pożądliwości pociągniony i przynęcony.
3.RAKOW.NTLecz każdy bywa kuszony, od własnej pożądliwości wyciągniony i przynęcony.
4.GDAŃSKA.1881Ale każdy bywa kuszony, gdy od swoich własnych pożądliwości bywa pociągniony i przynęcony.
5.GDAŃSKA.2017Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci.
6.JACZEWSKIPożądliwość to człowieka sprowadza nań pokusy; ona to odwodzi go od obowiązku; ona to go skłania do złego.
7.MARIAWICIAle każdy kuszony bywa, będąc oderwany swą żądzą od dobrego, a przyłudzony do złego.
8.DĄBR.WUL.1973Lecz każdego kusi pociąg i przynęta pożądliwości.
9.DĄBR.GR.1961Lecz każdego kuszą własne żądze, nęcąc go i wabiąc.
10.TYSIĄCL.WYD5To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci.
11.BRYTYJKALecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą;
12.POZNAŃSKAKażdy bowiem doznaje pokusy od własnej pożądliwości, która go pociąga i nęci.
13.WARSZ.PRASKAKusi człowieka jego własna pożądliwość, wabiąc go i pociągając ku złemu.
14.KALETAKażdy zaś bywa_kuszony, [gdy bywa] od swoich_własnych pożądliwości pociągnięty i przynęcony.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale każdy jest doświadczany na skutek własnego pożądania, wciągany oraz łowiony na przynętę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŹródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą.
17.TOR.PRZ.Ale każdy jest kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą.