« Jak 1:15 List Jakuba 1:16 Jak 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie błądźcie bracia moi mili.
2.WUJEK.1923Nie mylcie się tedy, bracia moi najmilsi!
3.RAKOW.NTNie mylciesz się, bracia moi mili!
4.GDAŃSKA.1881Nie błądźcież, bracia moi mili!
5.GDAŃSKA.2017Nie błądźcie, moi umiłowani bracia!
6.JACZEWSKIPrzeto, moi bracia najmilsi, nie bądźcie w błędzie:
7.MARIAWICIA tak nie mylcie się, bracia moi najmilsi.
8.DĄBR.WUL.1973Nie błądźcie przeto, bracia moi najmilsi.
9.DĄBR.GR.1961Nie błądźcie, moi umiłowani bracia.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani!
11.BRYTYJKANie błądźcie, umiłowani bracia moi.
12.POZNAŃSKANie ulegajcie błędom, bracia moi umiłowani!
13.WARSZ.PRASKABracia moi najmilsi, tylko nie dajcie się zwieść!
14.KALETANie błądźcie, bracia moi mili!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie bądźcie prowadzeni na manowce, moi umiłowani bracia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie dajcie się zwieść, moi kochani bracia.
17.TOR.PRZ.Nie dawajcie się zwodzić, moi umiłowani bracia!