« Jak 1:2 List Jakuba 1:3 Jak 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Znając że doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość.
2.WUJEK.1923Wiedząc, iż doświadczenie wiary waszéj sprawuje cierpliwość.
3.RAKOW.NTWiedząc iż doświadczenie waszej wiary sprawuje cierpliwość.
4.GDAŃSKA.1881Wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość;
5.GDAŃSKA.2017Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość.
6.JACZEWSKIbo wiecie, że przeciwności umacniają waszą wiarę i wyrabiają w was cierpliwość,
7.MARIAWICIwiedząc, że takowe doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość.
8.DĄBR.WUL.1973wiedząc, że doświadczanie wiary waszej powoduje wytrwałość.
9.DĄBR.GR.1961wiedząc, że doświadczenie waszej wiary powoduje wytrwałość.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość.
11.BRYTYJKAWiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość,
12.POZNAŃSKAświadomi, że próba wiary waszej rodzi wytrwałość!
13.WARSZ.PRASKAWiecie przecież, iż z tego, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi się wytrwałość.
14.KALETAWiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawuje cierpliwość;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wiedząc, że próba waszej wiary sprawia wytrwałość.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiedzcie, że takie doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość.
17.TOR.PRZ.Wiedząc, że wypróbowanie waszej wiary sprawia wytrwałość;