« Jak 3:14 List Jakuba 3:15 Jak 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie jest to mądrość zwierzchu zstępująca, ale ziemska, duszna, czartowska.
2.WUJEK.1923Albowiem nie jest ta mądrość z góry zstępująca; ale ziemska, cielesna, djabelska.
3.RAKOW.NTNie jest ta mądrość z góry sstępująca; ale jest ziemska, duszna, czartowska.
4.GDAŃSKA.1881Nie jestci ta mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, bydlęca, dyjabelska.
5.GDAŃSKA.2017Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska.
6.JACZEWSKIMądrość wasza w takich warunkach nie będzie mądrością niebieską, ale mądrością ziemską, zwierzęcą, diabelską.
7.MARIAWICIbo taka mądrość nie zstępuje z góry, od Ojca Światłości, ale jest ziemską, bydlęcą, dyabelską.
8.DĄBR.WUL.1973Nie jest to bowiem mądrość, która z góry zstępuje, ale ziemska, zwierzęca i diabelska.
9.DĄBR.GR.1961Nie jest to bowiem mądrość, która z góry zstępuje, ale ziemska, zmysłowa, diabelska.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska.
11.BRYTYJKANie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna.
12.POZNAŃSKATo nie jest mądrość przychodząca z góry, lecz przyziemna, zmysłowa, szatańska.
13.WARSZ.PRASKANie byłaby to bowiem mądrość, która pochodzi z góry; byłaby to mądrość ziemska i zmysłowa, i szatańska.
14.KALETANie jest ta mądrość z_góry zstępująca, ale ziemska, bydlęca, demoniczna.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie jest to mądrość schodząca z góry ale ziemska, zmysłowa, demoniczna.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna.
17.TOR.PRZ.2023Nie jest to mądrość zstępująca z góry, ale ziemska, zmysłowa, demoniczna.