« Jak 3:15 List Jakuba 3:16 Jak 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo gdzie zawiść i spór, tam niestateczność i wszelka zła sprawa.
2.WUJEK.1923Bo gdzie zazdrość i spór, tam niestateczność i wszelaka zła sprawa.
3.RAKOW.NTBo gdzie gorliwość i spór, tam rosterk i wszelaka zła sprawa.
4.GDAŃSKA.1881Bo gdzie jest zawiść i zajątrzenie, tam i rozterki, i wszelka zła sprawa.
5.GDAŃSKA.2017Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn.
6.JACZEWSKIGdzie jest zawiść i zatarg, tam jest i zamieszanie i wszelkie zło.
7.MARIAWICIBo gdzie jest zawiść i swar, tam niestateczność i wszelki uczynek zły.
8.DĄBR.WUL.1973Bo gdzie zazdrość i niezgoda, tam niestałość i wszelki zły czyn.
9.DĄBR.GR.1961Bo gdzie zazdrość i niezgoda, tam niestałość i wszelki zły czyn.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek.
11.BRYTYJKABo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn.
12.POZNAŃSKAGdzie bowiem zazdrość i kłótliwość, tam niestałość i wszelki czyn przewrotny.
13.WARSZ.PRASKABo gdzie panuje zazdrość i nienawiść, tam też zaraz pojawia się zamęt i wszelkie zło.
14.KALETAGdzie bowiem [jest] zawiść i zajątrzenie, tam i rozterki, i wszelka zła sprawa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo gdzie jest zazdrość i intryga, tam też niepokój i każda zła sprawa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo gdzie jest zazdrość i ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn.
17.TOR.PRZ.2023Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam zamieszanie i wszelka podła sprawa.