« Jak 3:17 List Jakuba 3:18 Jak 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Owoc zaś sprawiedliwości bywa siany wpokoju czyniącym pokój.
2.WUJEK.1923A owoc sprawiedliwości w pokoju bywa siany pokój czyniącym.
3.RAKOW.NTA owoc sprawiedliwości w pokoju bywa siany, onym którzy czynią pokój.
4.GDAŃSKA.1881Ale owoc sprawiedliwości w pokoju bywa siany tym, którzy pokój czynią.
5.GDAŃSKA.2017A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój.
6.JACZEWSKIMiłośnicy pokoju pokój zasiewają, a sprawiedliwość jest owocem ich pracy
7.MARIAWICIA owoc sprawiedliwości tym bywa w pokoju wsiany, którzy czynią pokój.
8.DĄBR.WUL.1973A owoc sprawiedliwości zasiewa się w pokoju dla ludzi pokój czyniących.
9.DĄBR.GR.1961A owoc sprawiedliwości zasiewa się w pokoju przez ludzi pokój czyniących.
10.TYSIĄCL.WYD5Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.
11.BRYTYJKAA owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią.
12.POZNAŃSKAA owoc sprawiedliwości w pokoju wschodzi dla tych, którzy pokój czynią.
13.WARSZ.PRASKAOtóż ci, którzy są zatroskani o pokój, dokonują zasiewu, który wyda owoce sprawiedliwości.
14.KALETAOwoc zaś sprawiedliwości w pokoju bywa_siany [tym, którzy] czynią pokój.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś owoc sprawiedliwości jest rozsiewany w pokoju tym, którzy czynią pokój.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój.
17.TOR.PRZ.2023Ale owoc sprawiedliwości zasiewany jest w pokoju tym, którzy czynią pokój.