« Jak 3:2 List Jakuba 3:3 Jak 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oto koniom wędzidła do gęby kładziemy, aby nam posłuszni byli, i wszytko ciało ich obracamy.
2.WUJEK.1923A jeźli koniom wędzidła w gęby wprawujemy, aby nam posłuszne były, i wszystko ich ciało obracamy.
3.RAKOW.NTOto koniom wędzidła w gęby kładziemy, przeto aby posłuszni nam byli, i wszytko ciało ich obracamy.
4.GDAŃSKA.1881Oto koniom wędzidła w gęby wprawujemy, aby nam powolne były i wszystkiem ciałem ich kierujemy.
5.GDAŃSKA.2017Oto koniom wkładamy wędzidła do pysków, aby były nam posłuszne, i kierujemy całym ich ciałem.
6.JACZEWSKIKoniom w zęby wędzidło wkładamy i tym sposobem całemu ich ciału nadajemy kierunek.
7.MARIAWICIA jeśli koniom wkładamy wędzidła w gęby, aby nam były posłuszne, tedy i całe ciało ich obracamy;
8.DĄBR.WUL.1973A jeśli wkładamy koniom w pyski wędzidła, to całym ciałem ich kierujemy.
9.DĄBR.GR.1961A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, żeby nam były posłuszne, to całym ciałem ich kierujemy.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli przeto wkładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem.
11.BRYTYJKAA jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem.
12.POZNAŃSKABo jeżeli wkładamy w pyski koniom wędzidła, aby były nam uległe, to kierujemy nimi.
13.WARSZ.PRASKAKiedy bowiem zakładamy koniom wędzidła do pysków, żeby nam były posłuszne – to tym samym kierujemy całym ich ciałem.
14.KALETAJeśli zaś bowiem koniom wędzidła w gęby wprawujemy, [aby] powolne_były one nam i wszystkim ciałem ich kierujemy;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto wędzidła koni, które umieszczamy w pyskach; wtedy one nam są uległe i prowadzimy ich całe ciało.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy koniom zakładamy wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem.
17.TOR.PRZ.2023Oto koniom wkładamy wędzidła w pyski, aby były nam posłuszne i kierujemy całym ich ciałem.