« Jak 3:3 List Jakuba 3:4 Jak 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oto i okręty tak wielkie będące, i od twardych wiatrów rozegnane, obracane bywają od maluczkiego rudla, gdziekolwiek chuć styrnika chce.
2.WUJEK.1923Oto i okręty wielkie będąc, i gdy je srogie wiatry pędzą, obracane bywają od malutkiego steru, gdzie wola sterującego zechce:
3.RAKOW.NTOto, i okręty, tak wielkie będąc, a od okrutnych wiatrów będąc popędzone, jednak obracane bywają od namniejszego wiosła styrowego, gdzieby jedno zapędzenie styrującego chciało.
4.GDAŃSKA.1881Oto i okręty, choć tak wielkie są i tęgiemi wiatrami pędzone bywają, wszak i najmniejszym sterem bywają kierowane, gdziekolwiek jest wola sternikowa;
5.GDAŃSKA.2017Podobnie i statki, choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, jednak za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik.
6.JACZEWSKIOkręty bywają wielkie i burze nimi miotają: a przecież mały ster tak nimi kieruje, jako sternik zechce,
7.MARIAWICIi oto okręty, choć wielkie są i od wielkich wiatrów bywają pędzone, jednak małym sterem bywają zwracane tam, gdzie wola kierującego zechce;
8.DĄBR.WUL.1973Oto i okrętami, choćby im wielkie gwałtowne wichry zagrażały, kieruje niewielki ster tam, dokąd zechce wola sternika.
9.DĄBR.GR.1961Także i okrętami, chociaż są tak wielkie i miotane gwałtownymi wichrami, maleńki ster kieruje tam, dokąd zechce wola sternika.
10.TYSIĄCL.WYD5Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jaki odpowiada woli sternika.
11.BRYTYJKATakże i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika.
12.POZNAŃSKAOto i okręty, choć duże i silnymi wichrami pędzone, kierowane są maleńkim sterem tam, dokąd zechce wola sternika.
13.WARSZ.PRASKAAlbo przypatrzcie się okrętom: choć bywają niekiedy tak ogromne, że dopiero nie lada wichry mogą nimi wstrząsnąć, to jednak malutki ster potrafi nadać im taki kierunek, jakiego życzy sobie sternik.
14.KALETAOto i okręty, tak_wielkie są i wiatrami tęgimi pędzone_bywają, bywają_kierowane najmniejszym sterem, gdziekolwiek wola sternikowa chce;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto okręty, choć są tak wielkie oraz wprawiane w ruch przez silne wiatry są kierowane przez bardzo mały ster, gdziekolwiek życzy sobie wola sternika.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOkręty również, choć są ogromne i poruszane przez potężne wiatry, za sprawą niewielkiego steru płyną tam, dokąd je kieruje wola sternika.
17.TOR.PRZ.2023Oto i okręty, choć są tak wielkie i pędzone silnymi wiatrami, jednak są kierowane bardzo małym sterem tam, dokąd chce ruch ręki sternika.