« Jak 3:7 List Jakuba 3:8 Jak 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz języka żaden z ludzi niemoże ukrócić. Niepowściągliwe złe, pełen jadu śmierć przynoszącego.
2.WUJEK.1923Lecz języka żaden z ludzi nie może okrócić, złe niespokojne, pełne jadu śmiertelnego.
3.RAKOW.NTA języka żaden nie może z ludzi okrócić. Niepohamowane jest złe; pełen jadu śmierć przynoszącego.
4.GDAŃSKA.1881Ale języka żaden z ludzi okrócić nie może, który jest nieokrócone złe i pełne jadu śmiertelnego.
5.GDAŃSKA.2017Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu.
6.JACZEWSKInad językiem zaś swoim nikt zapanować nie może! Język - to złość nieuskromiona, to naczynie pełne jadu śmiertelnego.
7.MARIAWICIale języka nikt z ludzi ukrócić nie może; bo jest niespokojne zło, pełen jadu śmiertelnego.
8.DĄBR.WUL.1973Ale języka nikt z ludzi poskromić nie może, nieokiełzane to zło, pełne jadu śmiertelnego.
9.DĄBR.GR.1961Ale języka nikt z ludzi poskromić nie może; nieokiełznane to zło, pełne jadu śmiertelnego.
10.TYSIĄCL.WYD5Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać; to zło niepohamowane, pełne zabójczego jadu.
11.BRYTYJKANatomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu.
12.POZNAŃSKAJęzyka natomiast nikt z ludzi ujarzmić nie zdoła; niespokojne to zło, pełne śmiercionośnego jadu.
13.WARSZ.PRASKANatomiast nikt z ludzi nie potrafi zapanować skutecznie nad językiem; ciągle przybiera on postać coraz innego zła, [zawsze] pełnego zabójczej trucizny.
14.KALETAAle języka żaden [nie] może okrócić [z] ludzi, [który jest] niestateczne zło, pełne jadu śmiertelnego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nikt z ludzi nie może ujarzmić języka; jest nieopanowanie zgubny, pełny śmiercionośnego jadu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu.
17.TOR.PRZ.2023Ale nikt z ludzi nie może poskromić języka; zło to nieposkromione, pełne śmiertelnego jadu.