« Jak 4:12 List Jakuba 4:13 Jak 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nuż (wy) teraz co mawiacie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta, i zmieszkamy tam rok jeden, i będziem kupczyć, i z iszczem.
2.WUJEK.1923A ty ktoś jest, co sądzisz bliźniego? Oto teraz co mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zmieszkamy tam rok i będziem kupczyć, będziem mieć zysk,
3.RAKOW.NTNuż teraz wy co mówicie: Dziś abo jutro pójdziemy do owego miasta, i zmieszkamy tam rok jeden, i kupczyć będziemy, i zyszczemy;
4.GDAŃSKA.1881Nuż teraz wy, co mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zamieszkamy tam przez jeden rok, a będziemy kupczyć i zysk sobie przywiedziemy;
5.GDAŃSKA.2017A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski;
6.JACZEWSKITy kto jesteś, abyś miał prawo sądzić bliźniego swego? Wy tak zwykliście mawiać: "Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zabawimy tam rok, zajmiemy się kupiectwem, dorobimy się majątku";
7.MARIAWICIA teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do miasta tego albo owego i przepędzimy tam rok, będziemy kupczyć, będziemy mieli zyski,
8.DĄBR.WUL.1973A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta, zabawimy tam rok i będziemy handlować i ciągnąć zyski, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie.
9.DĄBR.GR.1961A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta, zabawimy tam rok, będziemy handlować i ciągnąć zyski, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie.
10.TYSIĄCL.WYD5Teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski,
11.BRYTYJKAA teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski,
12.POZNAŃSKAA teraz wy, którzy mówicie: Dzisiaj lub jutro udamy się do tego lub innego miasta, spędzimy tam rok, będziemy handlować i ciągnąć zyski! -
13.WARSZ.PRASKAAlbo wy, którzy mówicie: Dziś lub może jutro udamy się do tego to a tego miasta, pozostaniemy tam przez rok, będziemy się zajmowali handlem i w ten sposób zbierzemy niemało pieniędzy.
14.KALETANuż teraz [wy, co] mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zamieszkamy tam [przez] rok, a będziemy_kupczyć i zysk_sobie_przywiedziemy;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Hejże, teraz wy, co mówicie: Dzisiaj, albo jutro pójdziemy do jakiegoś miasta, jeden rok będziemy tam coś robili, zahandlujemy i zyskamy;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz słowo do was, którzy mówicie: Dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta, będziemy tam pracować przez rok, prowadzić handel i czerpać zyski.
17.TOR.PRZ.2023A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i będziemy działać tam przez jeden rok, i będziemy handlować i ciągnąć zyski;