« Jak 5:13 List Jakuba 5:14 Jak 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Choruje(li) kto u was, niech przyzowie starsze zboru, i niech się modlą nad nim, mażąc go oliwą w imię pańskie.
2.WUJEK.1923Choruje kto między wami? niech wwiedzie kapłany kościelne, a niech się modlą nad nim, pomazując go olejem w imię Pańskie.
3.RAKOW.NTChoruje kto między wami? niech wzowie starszych Zborowych, i niech się modlą nad nim, pomazawszy go oliwą w imię Pańskie.
4.GDAŃSKA.1881Choruje kto między wami, niechże zawoła starszych zborowych, a niech się modlą za nim, pomazując go olejkiem w imieniu Pańskiem;
5.GDAŃSKA.2017Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana.
6.JACZEWSKIKto zachoruje, ten niech zawezwie kapłanów kościelnych, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pańskie.
7.MARIAWICIJeśli kto choruje między wami, niech przyzwie Kapłanów Kościelnych, i oni niech się modlą nad nim, pomazując go Olejem w Imię Pańskie;
8.DĄBR.WUL.1973Choruje kto między wami? Niech wezwie kapłanów Kościoła i niechaj się nad nim modlą, namaszczając go olejem w imię Pańskie.
9.DĄBR.GR.1961Choruje kto między wami? Niech wezwie kapłanów Kościoła i niechaj się nad nim modlą, namaściwszy go olejem w imię Pańskie.
10.TYSIĄCL.WYD5Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.
11.BRYTYJKAChoruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim.
12.POZNAŃSKAChoruje ktoś wśród was? Niech wzywa prezbiterów Kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana!
13.WARSZ.PRASKAGdyby ktoś zachorował, to niech sprowadzą do niego kapłanów, żeby odprawili nad nim modły i namaścili go olejem w imię Pana.
14.KALETAChoruje ktoś między wami, niech_zawoła starszych zborowych, a niech_się_modlą za nimi, pomazując go olejkiem w imieniu Pańskim;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Choruje ktoś pośród was? Niech przywoła do siebie starszych zboru, niech się przy nim pomodlą oraz w Imieniu Pana namaszczą go oliwą;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana.
17.TOR.PRZ.2023Choruje ktoś pośród was, niech przywoła do siebie starszych zboru i niech się modlą nad nim, gdy namaścili go olejem w imieniu Pana;