« Jak 5:15 List Jakuba 5:16 Jak 5:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wyznawajcie jeden drugim upadki, i módlcie się jeden za drugiego, abyście uzdrowieni byli. Wiele może sprawiedliwego proźba skuteczna.
2.WUJEK.1923Spowiadajcie się tedy jedni drugim grzechów waszych, i módlcie się jedni za drugimi, abyście byli zbawieni; albowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego.
3.RAKOW.NTWyznawajcie jedni drugim upadki, i módlcie się jedni za drugimi, abyście byli uleczeni; wiele może prośba sprawiedliwego skutecznie uczyniona.
4.GDAŃSKA.1881Wyznawajcie jedni przed drugimi upadki, a módlcie się za drugimi; abyście byli uzdrowieni. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego.
5.GDAŃSKA.2017Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.
6.JACZEWSKISpowiadajcie się jedni przed drugimi z grzechów swoich i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście zbawieni byli, bo ustawiczna modlitwa sprawiedliwego ma wielkie znaczenie.
7.MARIAWICIWyznawajcie tedy jeden drugiemu grzechy wasze i módlcie się jedni za drugich, abyście byli zbawieni. Bo wiele może ustawiczna modlitwa człowieka sprawiedliwego.
8.DĄBR.WUL.1973Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy wasze i módlcie się nawzajem, abyście zostali zbawieni, wielkie bowiem ma znaczenie usilna prośba sprawiedliwego.
9.DĄBR.GR.1961Wyznawajcie więc sobie nawzajem grzechy wasze i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uleczeni. Wielką moc ma usilna prośba sprawiedliwego.
10.TYSIĄCL.WYD5Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.
11.BRYTYJKAWyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.
12.POZNAŃSKAWyznawajcie więc jedni drugim grzechy i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście zostali uzdrowieni! Wielką ma moc wytrwała modlitwa sprawiedliwego!
13.WARSZ.PRASKAWyznawajcie jedni drugim wasze grzechy, módlcie się za siebie wzajemnie, żebyście wrócili do zdrowia. Wytrwała modlitwa sprawiedliwego może bowiem wiele.
14.KALETAWyznawajcie przeto jedni_drugim grzechy, a módlcie_się za sobą_wzajemnie, abyście byli_uzdrowieni. Wiele może modlitwa sprawiedliwego uprzejma.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyznawajcie jedni drugim swe upadki oraz módlcie się jedni za drugich, byście zostali wyleczeni. Wielki wpływ ma modlitwa sprawiedliwego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek.
17.TOR.PRZ.2023Wyznawajcie jedni drugim upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.