« Joz 24:32 Księga Jozuego 24:33 Sęd 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Eleazar téż, syn Aaronów, umarł: i pogrzebli go w Gabaath Phineesa, syna jego, które mu dano na górze Ephraim.
2.GDAŃSKA.1881Eleazar także, syn Aaronów, umarł; i pogrzebali go na pagórku Fineesa, syna jego, który mu był dany na górze Efraim.
3.GDAŃSKA.2017Umarł również Eleazar, syn Aarona, i pogrzebali go na pagórku Pinchasa, jego syna, który został mu dany na górze Efraim.
4.CYLKOWA gdy umarł i Elazar, syn Ahrona, pochowano go w Gibei, mieście należącem do Pinhasa, syna jego, które mu oddane było na górze Efraima.
5.KRUSZYŃSKII umarł Eleazar, syn Aarona i pochowali go w Gabaa, w mieście jego syna Fineesa, które było mu dane na górze Efraima.
6.TYSIĄCL.WYD5Umarł również Eleazar, syn Aarona, pochowano go w Gibea, [mieście] jego syna, Pinchasa, które było mu dane w górach Efraima.
7.BRYTYJKAA gdy umarł Eleazar, syn Aarona, pogrzebano go w Gibei, należącej do jego syna Pinechasa, która została nadana mu na pogórzu efraimskim.
8.POZNAŃSKAUmarł również Eleazar, syn Aarona, i pochowano go w Gibat, [mieście], które przyznano jego synowi Pinchasowi w górach Efraim.
9.WARSZ.PRASKAUmarł też Eleazar, syn Aarona, i pochowano go w Gibea, które było własnością jego syna Pinchasa; dano mu je przedtem w górach Efraima.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy umarł i Elazar, syn Ahrona, pochowano go w Gibei, mieście należącym do Pinhasa, jego syna, które było mu oddane na górze Efraima.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu umarł także Eleazar, syn Aarona. Pogrzebano go w Gibei, w mieście należącym do jego syna Pinechasa, które dano mu na pogórzu Efraima.