« 1Pio 1:12 1 List Piotra 1:13 1Pio 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego przepasawszy biodra dumy waszej, trzeźwi doskonale ufajcie na przyniesioną wam łaskę w objawieniu Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Przetóż przepasawszy biodra umysłu waszego, trzeźwimi będąc, doskonale miejcie nadzieję o łasce, którą wam ofiarują przez objawienie Chrystusa Jezusa,
3.RAKOW.NTPrzetoż przepasawszy biodra umysłu waszego, trzeźwiemi będąc, doskonale nadzieję miejcie w przyniesionej wam łasce przez objawienie Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż przepasawszy biodra myśli waszej i trzeźwymi będąc, doskonałą miejcie nadzieję ku tej łasce, która wam dana będzie w objawienie Jezusa Chrystusa,
5.GDAŃSKA.2017Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIPrzetoż, porzuciwszy wszelką myśl grzeszną, bądźcie trzeźwi, i oczekujcie tej łaski, objecanej sobie w dniu przyjścia Jezusa Chrystusa.
7.MARIAWICIPrzeto mając przepasane biodra umysłu waszego, trzeźwymi będąc i doskonałymi, pokładajcie nadzieję w łasce, ofiarowywanej wam przez objawienie Jezusa Chrystusa,
8.DĄBR.WUL.1973Przeto przepasawszy biodra waszego umysłu w prostocie wyczekujcie tej łaski, która wam jest udzielona w objawieniu Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.GR.1961Przeto czujni i gotowi umysłem, w prostocie wyczekujcie tej łaski, która wam będzie udzielona w objawieniu Jezusa Chrystusa.
10.TYSIĄCL.WYD5Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
11.BRYTYJKADlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa.
12.POZNAŃSKADlatego czuwajcie nad sobą w pełni trzeźwi, pokładajcie swoją nadzieję w łasce, którą wam daje objawienie Jezusa Chrystusa,
13.WARSZ.PRASKADlatego miejcie w pogotowiu wasz umysł, tak jak człowiek przewiązujący własne biodra przygotowuje się do działania. Bądźcie trzeźwi i całą waszą nadzieję pokładajcie w łasce, która będzie wam dana, gdy przyjdzie Jezus Chrystus.
14.KALETAPrzetoż przepasawszy biodra myśli waszej, trzeźwymi_będąc, doskonale miejcie_nadzieję ku [tej, która] dana_będzie wam, łasce, w objawienie Jezusa Chrystusa,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego przepaszcie sobie biodra waszego myślenia i będąc trzeźwi, ostatecznie nabierzcie nadziei wobec niesionej wam łaski w objawieniu Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego uporządkujcie swe myśli! Jako ludzie trzeźwi całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Dlatego gdy przepasaliście sobie biodra waszego umysłu, trzeźwymi będąc, całkowicie złóżcie nadzieję w łasce, która jest wam niesiona w objawieniu Jezusa Chrystusa.