« 1Pio 1:15 1 List Piotra 1:16 1Pio 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto napisano: Święci bądźcie, że ja jestem święty.
2.WUJEK.1923Ponieważ napisano jest: Będziecie świętymi, iżem Ja jest święty.
3.RAKOW.NTPrzeto napisano jest: Świętymi bądźcie, iżem ja święty jest.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego że napisano: Świętymi bądźcie, iżem Ja jest święty.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.
6.JACZEWSKIgdyż napisano jest: Bądźcie świętymi, bom ja jest Święty.
7.MARIAWICIBo napisane jest: Bądźcie świętymi, bom i Ja Święty jest.
8.DĄBR.WUL.1973Napisane jest bowiem: Będziecie świętymi, bom i ja jest Święty.
9.DĄBR.GR.1961Napisane jest bowiem: Będziecie świętymi, bom i ja Święty jest.
10.TYSIĄCL.WYD5gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.
11.BRYTYJKAPonieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.
12.POZNAŃSKANapisane jest bowiem: "Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty!"
13.WARSZ.PRASKANapisane jest bowiem: Świętymi bądźcie, bo i Ja jestem Święty.
14.KALETAPrzetoż napisano: Świętymi bądźcie, ponieważ Ja święty [jestem].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ jest napisane: Bądźcie świętymi, bo ja jestem Święty.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzytamy przecież: Bądźcie święci, gdyż Ja jestem święty.
17.TOR.PRZ.2023Bo napisano: Stańcie się święci, bo Ja jestem Święty.