« 1Pio 3:20 1 List Piotra 3:21 1Pio 3:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:20) Którego też teraz nurzanie fizerunk (będąc,) zachowuje nas; nie odłożenie cielesnego plugastwa, ale sumnienia dobrego spytanie u Boga, przez powstanie Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Który was i teraz podobnego kształtu zbawia chrzest, nie składanie cielesnego plugastwa, ale zapytanie sumnienia dobrego ku Bogu, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
3.RAKOW.NTCzego wzorem będąc teraz, nas też zachowywa ponurzenie, (nie składanie cielesnego plugastwa, ale sumnienia dobrego wypytanie ku Bogu) przez powstanie Jezusa Christusa,
4.GDAŃSKA.1881Czego teraz chrzest wzorem będąc, zbawia nas (nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica spólna sumienia dobrego u Boga,)przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
5.GDAŃSKA.2017Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa;
6.JACZEWSKIW podobny sposób daje wam teraz ocalenie woda chrztu, która zmywa nie brudy ciała, ale oczyszcza dusze: a to z łaski Bożej, mocą zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa,
7.MARIAWICIktórej będąc podobny kształtem Chrzest, nas teraz zbawia, nie przez obmycie cielesnego brudu, ale przez wybróbowanie dobrego sumienia przed Bogiem przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
8.DĄBR.WUL.1973Ta woda i was dzisiaj zbawia przez chrzest, którego była zapowiedzią, nie przez pozbycie się cielesnego brudu, ale przez prośbę do Boga o czyste sumienie, skierowaną przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.GR.1961Ta woda i was dzisiaj zbawia przez chrzest, którego była zapowiedzią, nie przez pozbycie się cielesnego brudu, ale przez prośbę do Boga o czyste sumienie, skierowaną przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
10.TYSIĄCL.WYD5Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga - dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
11.BRYTYJKAOna jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
12.POZNAŃSKAByła ona obrazem tej (wody), która zbawia was również teraz przez chrzest: nie przez usunięcie brudu ciała, ale przez modlitwę do Boga o czyste sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa,
13.WARSZ.PRASKAWas zaś ocala dziś chrzest, którego tamta woda była zapowiedzią, jednak nie przez obmycie z brudu cielesnego, lecz przez to, że zwracacie się do Boga z gorącą prośbą o czyste sumienie, kierując [do Niego] swe modły przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
14.KALETAA was teraz chrzest, odbiciem_wzoru [będąc], zbawia, nie cielesnego składanie plugastwa, ale sumienia dobrego obietnica_wspólna u Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To ona odpowiednik chrztu, i teraz was uratuje; nie pozbycie się brudu cielesnej natury, lecz prośba prawego sumienia względem Boga z powodu wskrzeszenia Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOdpowiednikiem tej wody jest chrzest, który teraz was zbawia. Nie jest on obmyciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia, odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,
17.TOR.PRZ.2023Ona jest odpowiednikiem chrztu, który i nas teraz zbawia, a nie jest pozbyciem się brudu ciała, ale prośbą do Boga o dobre sumienie, przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa,