« 1Jan 2:23 1 List Jana 2:24 1Jan 2:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wy przeto coście słyszeli zpoczątku, (to) w was niech trwa. Jeśli w was przetrwa (to) coście od początku słyszeli, (tedy) i wy w synu i w ojcu przetrwacie.
2.WUJEK.1923Wy, coście słyszeli od początku, niechaj w was trwa. Jeźliby w was trwało, coście słyszeli od początku, i wy w Synie i Ojcu trwać będziecie.
3.RAKOW.NTWy tedy coście słyszeli od początku, to niechaj w was trwa. Jeśliby w was trwało coście od początku słyszeli, wy też w Synie i w Ojcu trwać będziecie.
4.GDAŃSKA.1881Wy tedy, coście słyszeli od początku, to niechaj w was zostaje; jeźliby w was zostawało, coście słyszeli od początku, i wy w Synu i w Ojcu zostaniecie.
5.GDAŃSKA.2017To więc, co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu.
6.JACZEWSKIWy trzymajcie się tego, czegoście się od początku nauczyli: gdy to uczynicie, trwać będziecie i w Synu i w Ojcu.
7.MARIAWICIWy tedy, coście słyszeli od początku, to niechaj w was trwa. Bo jeśli będzie w was trwać to, coście słyszeli od początku, tedy i wy w Synie i w Ojcu trwać będziecie.
8.DĄBR.WUL.1973To, coście słyszeli od początku, niechaj w was trwa. Jeśli w was trwać będzie to, coście od początku słyszeli, i wy w Synu i w Ojcu trwać będziecie.
9.DĄBR.GR.1961To, coście słyszeli od początku, niech w was trwa. Jeśli w was trwać będzie to, co od początku słyszeliście, i wy w Synu oraz w Ojcu wytrwacie.
10.TYSIĄCL.WYD5Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.
11.BRYTYJKATo, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu.
12.POZNAŃSKAW was zaś niech trwa to, co słyszeliście od początku. Jeżeli w was będzie trwać to, co słyszeliście od początku, to i wy trwać będziecie w Synu i Ojcu.
13.WARSZ.PRASKADlatego starajcie się trwać przy tym wszystkim, co usłyszeliście na początku. Jeżeli zachowacie w waszym postępowaniu to, co słyszeliście od początku, będziecie trwać w łączności z Synem i z Ojcem.
14.KALETAWy, co słyszeliście od początku, [to] w was niech_zostaje; jeśliby [w] was zostawało, co słyszeliście od początku, i wy w Ojcu i w Synu zostaniecie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem w was, co usłyszeliście od początku to niech w was pozostaje. Jeśli w was pozostanie to, co usłyszeliście od początku, także wy zostaniecie w Synu i w Ojcu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli chodzi o was, pozostawajcie przy tym, co usłyszeliście na początku. Jeżeli pozostaniecie przy tym, co usłyszeliście na początku, to pozostawać będziecie również w Synu oraz w Ojcu.
17.TOR.PRZ.2023Wy więc, którzy słyszeliście to, co od początku, niech to w was pozostaje, jeśli w was pozostałoby to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu.