« 1Jan 2:4 1 List Jana 2:5 1Jan 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jeśli kto chowa jego słowo, prawdziwie wtym miłość Boża wypełnia się. Wtym znamy, że wnim jesteśmy jeśli wnim doskonali bywamy.
2.WUJEK.1923Lecz kto zachowywa słowo jego, prawdziwie się w nim miłość Boża wykonała: i przez to wiemy, iż w nim jesteśmy.
3.RAKOW.NTLecz ktoby zachowywał jego mowę, prawdziwie się w tym ona miłość Boża doskonałą sstała; przez to znamy iż w nim jesteśmy.
4.GDAŃSKA.1881Lecz kto by zachował słowa jego, prawdziwie się w tym miłość Boża wykonała; przez to znamy, iż w nim jesteśmy.
5.GDAŃSKA.2017Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
6.JACZEWSKIkto zaś chowa słowo Boże, w tym zamieszkała doskonała miłość jego. Po miłości też, która w nas jest, poznajemy, czy w Bogu jesteśmy.
7.MARIAWICIA kto zachowuje słowa Jego, zaprawdę w tym miłość Boża doskonała jest, i po tem poznajemy, że jesteśmy w Nim.
8.DĄBR.WUL.1973Kto jednak zachowuje naukę jego, zaiste miłość Boża jest w nim doskonała; po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
9.DĄBR.GR.1961Kto jednak zachowuje naukę jego, zaiste miłość Boża jest w nim doskonała. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
10.TYSIĄCL.WYD5Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
11.BRYTYJKALecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
12.POZNAŃSKAKto zaś zachowuje Jego słowo, w tym miłość Boga jest naprawdę doskonała. Po tym również poznajemy, że jesteśmy w Nim.
13.WARSZ.PRASKANatomiast kto słucha Jego nauki, ten w sposób naprawdę doskonały miłuje Boga.
14.KALETAKto zaś by zachował jego słowo, prawdziwie w tym miłość Boża się_wykonała; przez to poznajemy, że w nim jesteśmy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kto strzeże jego słowo, w tym naprawdę wypełniła się miłość Boga. Przez to poznajemy, że w nim jesteśmy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości - dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim.
17.TOR.PRZ.Lecz kto zachowuje Jego słowo, w tym prawdziwie miłość Boża doprowadzona jest do pełni. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy.